Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 4 (50), листопад 2018 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

34-37 Коморбідність хронічного панкреатиту з ішемічною хворобою серця: загальні етіологічні та патогенетичні ланки розвитку й особливості діагностики
Т.М. Христич, д. мед. н., професор, ВДНЗ України «Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича»; Д.О. Гонцарюк, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

3 Тактика ведения пациентов с холестазом в условиях коморбидности
Заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 Харьковского национального медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Олег Яковлевич Бабак
6-8 Гастроентерологія сьогодні: від нових наукових концепцій до конкретного пацієнта
В.Г. Передерій, І.М. Скрипник, Ю.М. Степанов та ін.
13-14 Место пробиотиков (на примере штамма ВВ-12) в формировании иммунного ответа и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта
Л.В. Квашнина, д. мед. н., профессор, руководитель отделения медицинских проблем здорового ребенка и преморбидных состояний; И.Н. Матвиенко, ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика Е.М. Лукьяновой НАМН Украины», г. Киев
16-17 Сучасні тенденції світової та вітчизняної дитячої гастроентерології
О.Г. Шадрін, О.Ю. Бєлоусова, М.Ф. Денисова.
21-22 Можливості впливу пробіотиків на бар’єрну функцію кишечнику
О.В. Швець, к. мед. н., член президії Української гастроентерологічної асоціації, президент Асоціації дієтологів України, м. Київ
27-28 Як проводять антигелікобактерну терапію в Україні
Г.Д. Фадєєнко, д. мед. н., професор, Я.В. Нікіфорова, Н.І. Черелюк, ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
29 Кафедра терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика відзначила ювілей
Завідувач, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Наталія Іванівна Швець, професор кафедри терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ­доктор ­медичних наук Андрій Едуардович Дорофеєв

ГЕПАТОЛОГІЯ

4 Усталость при хронических заболеваниях печени: современное понимание проблемы
М.Б. Щербинина, д. мед. н., профессор, заслуженный врач Украины, Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара
10-11 Эффективность и безопасность адеметионина при коррекции функции печени у пациентов со стеатогепатитом
Г.Д. Фадеенко, д. мед. н., профессор, А.Е. Гриднев, д. мед. н., ГУ «Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков
15 Восстанавливающая терапия при неалкогольной жировой болезни печени
Руководитель отдела медицинской реабилитации ГУ «Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии» МЗ Украины, доктор медицинских наук, профессор кафедры ­общей практики и медицинской реаби­ли­тации Одесского национального медицинского ­университета Наталья Владимировна Драгомирецкая
31-33 Урсодеоксихолевая кислота как универсальный гепатопротектор с плейотропными эффектами
С.М. Ткач, д. мед. н., профессор, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев

КОЛОПРОКТОЛОГІЯ

23-25 Колопроктологія в Україні: від минулого до сучасності
В.І. Цимбалюк, М.П. Захараш, А.Е. Дорофеєв та ін.

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

18-19 Мониторинг эффективности противовирусной терапии у пациентов с хроническим гепатитом В: от HBsAg до РНК HBV
Ya-Yun Liu, Xue-Song Liang, отдел инфекционных заболеваний, Госпиталь Второго военно-медицинского университета г. Шанхай (Китай)