Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 1 (55) 2020 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

3-4 Формування й оптимальна корекція зовнішньосекреторної панкреатичної недостатності у дітей
О.Ю. Бєлоусова, д. мед. н., професор, завідувачка кафедри педіатричної гастроентерології та нутриціології, І.Г. Солодовниченко, к. мед. н., доцент, Харківська медична академія післядипломної освіти
6-7 Вісцероптоз: сучасні уявлення та підходи до діагностики
М.Б. Щербиніна, д. мед. н., професор, заслужений лікар України, декан факультету медичних технологій діагностики та реабілітації Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара; Л.С. Левенець, керівник Центру гастроентерології та гепатології клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

13 Ведення пацієнтів з функціональною диспепсією: нові розробки та актуальні рекомендації
C.J. Black, L.A. Houghton, A.C. Ford
14-15 Рекомендации Американской гастроэнтерологической ассоциации по ведению пациентов со среднетяжелым и тяжелым язвенным колитом
J.D. Feuerstein, K.L. Isaacs, Y. Schneider, S.M. Siddique, Y. Falck-Ytter, S. Singh, по поручению Комитета по клиническим рекомендациям Американской гастроэнтерологической ассоциации
18-20 Патогенетически обоснованная стратегия лечения ФГИР: фокус на прокинетики
Т.Д. Звягинцева, д. мед. н., профессор, А.И. Чернобай, к. мед. н., доцент, Харьковская медицинская академия последипломного образования
21 Гастроентерологічна практика у період пандемії COVID-19
26-27 Особливості проявів гастроентерологічних захворювань у людей старшого віку
О.В. Колеснікова, д. мед. н., професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань; А.О. Радченко, аспірант відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
32-34 Клінічні рекомендації Української гастроентерологічної асоціації із ведення пацієнтів з диспепсією
С.М. Ткач, д. мед. н., професор, А.Е. Дорофєєв, д. мед. н., професор, І.М. Скрипник, д. мед. н., професор, Н.В. Харченко, член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор, Ю.М. Степанов, д. мед. н., професор, Г.Д. Фадєєнко д. мед. н., професор

ГЕПАТОЛОГІЯ

9 Ефективність використання препарату Гептрал® у лікуванні коморбідної патології печінки
доктор ­медичних наук, професор Г. Вонг (м. Гонконг, Китай); професор ­кафедри клінічної ­фармакології та клініч­ної фармації НМУ ім. О.О. Бого­мольця, доктор медичних наук, професор Л.Л. Пінський
10-12 Медикаментозне ураження печінки: епідеміологія, клінічні прояви, діагностичні критерії та принципи лікування
І.Е. Кушнір, к. мед. н., ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
17 Синдром внутрішньопечінкового холестазу при запальних захворюваннях кишечнику
президент Асоціації дієтологів України, кандидат медичних наук, доцент О.В. Швець

ПАНКРЕАТОЛОГІЯ

22-25 Хронічний панкреатит та гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: патогенетичні особливості поєднання
Т.М. Христич, д. мед. н., професор, Д.О. Гонцарюк, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
28-29 Вікові особливості формування мінеральної трофологічної недостатності при хронічному панкреатиті
Л.С. Бабінець, д. мед. н., професор, Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України; Н.О. Шевченко, к. мед. н., Одеський національний медичний університет