Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія» № 4 (18) грудень 2014 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

23 стр. VII симпозиум Ассоциации врачей-эндоскопистов Украины: новое в диагностике и лечении колоректального рака
В.И. Никишаев, А.Н. Бурый, В.В. Грубник и др.

ХІРУРГІЯ

5-6 стр. Комплексне лікування хвороби зрощень очеревини з використанням препарату Дефенсаль: перший досвід
О.В. Пиптюк, С.Б. Телемуха, О.М. Малютін та ін.
8 стр. Сучасні підходи до діагностики, профілактики та лікування венозної тромбоемболії
І.І. Кобза
11-12 стр. Сахарат железа – характеристики, эффективность и регуляторные аспекты общепризнанного метода лечения дефицита железа и железодефицитной анемии в разных областях медицины
Y. Beguin, A. Jaspers
13-15 стр. Хроническая послеоперационная боль: современные представления и пути решения проблемы
Ю.Ю. Кобеляцкий
16-17 стр. Постхолецистектомічний синдром: досвід хірургічного лікування
М.Ю. Ничитайло, М.С. Загрійчук
18-19 стр. Кистозная трансформация билиарного дерева: тактика хирургического лечения
А.М. Тищенко, Р.М. Смачило, М.Э. Писецкая и др.
20-22 стр. Клінічне обґрунтування використання багатокомпонентних полііонних колоїдно-гіперосмолярних розчинів поліфункціональної дії в хірургії аорти і магістральних судин
В.Г. Мішалов, В.А.Черняк
24-25 стр. Малоинвазивная хирургическая тактика в лечении тяжелых форм острого панкреатита
27-28 стр. Коксибы: существуют ли преимущества по сравнению с традиционными неселективными НПВП в лечении послеоперационной боли?
36-37 стр. Перiопераційні кровотечі у хворих на назальний поліпоз, асоційований із непереносимістю аспірину

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

31 стр. Досвід лікування хворих із множинними вогнепальними пораненнями
В.І. Ловга, О.І. Корзун
44 стр. Пункционная вертебропластика при метастазе рака щитовидной железы
Н.В. Гульчий, Е.С. Кущаева, А.Б. Олейник, С.В. Кущаев