Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія, Інтенсивна терапія» № 3 (37), вересень 2019 р.

Скачати PDF

ХІРУРГІЯ

3-7 «Старі» й «нові» антибіотики проти мультирезистентних грамнегативних збудників: кому, коли і як призначати
8 Инновационная колопроктология и эндоскопия в Украине: научно-практический симпозиум «Живая хирургия 2.0»
15-19 Застосування внутрішньовенної та внутрішньом’язової форм парекоксибу для усунення гострого післяопераційного болю в дорослих
R. Lloyd, S. Derry, R.A. Moore, H.J. McQuay
20-21 Применение дексмедетомидина гидрохлорида для процедурной седации
И.Г. Дука, КУ «Днепропетровская областная детская клиническая больница»
25-27 Осмотерапия отека головного мозга: все ли мы знаем?
28 Особенности предоперационной подготовки пациента с невыясненным цитолитическим синдромом
33 Декспро – «истребитель боли» для экспертов периоперационной аналгезии
38-39 Зрошування операційної рани повідон-йодом для профілактики інфекційно-запальних ускладнень
K. Goswami, M.S. Austin, Інститут ортопедії Ротмана, Університет Томаса Джефферсона, м. Філадельфія, США
40-41 Інфекція ділянки хірургічного втручання: можливості профілактики та лікування відповідно до сучасних гайдлайнів

ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

34-35 Бипортальная эндоскопическая хирургия позвоночника при поясничном спинальном стенозе
Я.В. Фищенко, д. мед. н., ведущий научный сотрудник ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев
42 Ушкодження зв’язок суглобів: сучасні аспекти застосування місцевих нестероїдних протизапальних препаратів