Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 1 (62) лютий 2019 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3 Діуретична терапія: у пошуках оптимальних шляхів
8-10 Новое в кардиологии: по итогам 2018 года
М.И. Лутай, А.Н. Пархоменко, Л.А. Мищенко, М.Ю. Соколов, С.Н. Кожухов
12-13 Выбор антикоагулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий
22-23 Функціональна діагностика: звертаємося до підручника. Фібриляція і тріпотіння передсердь
О.Й. Жарінов, Ю.А. Іванів, В.О. Куць
25 Неантиаритмічні препарати з антиаритмічними властивостями
Керівник експертного консультативно-діагностичного лікувального центру життєзагрозливих та рідкісних аритмій ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, професор, доктор медичних наук О.С. Сичов
29 Серцеві аритмії при ішемічній хворобі серця
30 Дні аритмології в Києві
Б.Б. Кравчук, О.Й. Жарінов, Д.Є. Волков, О.М. Грицай, О.З. Парацій
31-32 Діагностика та лікування стабільної стенокардії
33 Клінічні аспекти порушень ритму: огляд конференції
О.С. Сичов, О.О. Ханюков, О.М. Романова, О.І. Іркін

РЕВМАТОЛОГІЯ

11 СУСТАМАР® – ​ефективна та безпечна альтернатива застосуванню нестероїдних протизапальних препаратів при хронічних захворюваннях суглобів і хребта
14-16, 26-28 Подагра: погляд на відому хворобу крізь призму останніх відкриттів та сучасних рекомендацій
І.Ю. Головач, д. мед. н., професор, Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ; Є.Д. Єгудіна, д. мед. н., доцент, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, м. Дніпро
17 Альтернативные методы лечения дегенеративно-дистрофических поражений суставов: поиск продолжается
18-19 Ультразвукове дослід­жен­ня опорно‑рухового апарату: можливості використання у реальній клінічній практиці
С.Х. Тер-Вартаньян, О.П. Борткевич, А.Р. Андріасян
34-35 Конгресс Американской коллегии ревматологов и Ассоциации работников здравоохранения ревматологии: обзор новостей и рекомендаций
И.Ю. Головач, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением ревматологии и внутренней патологии Клинической больницы «Феофания» Государственного управления делами (г. Киев)

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

20-21 Болезнь Фабри: от диагноза к лечению
С. Сезер, профессор кафедры нефрологии Университета Баскент (Анкара, Турция), сотрудник лаборатории медицинской генетики СМГЦ НДСБ «ОХМАТДЕТ», кандидат биологических наук Н.И. Мыцик, Заведующая Центром орфанных заболеваний НДСБ «ОХМАТДЕТ» МЗ Украины, кандидат медицинских наук Н.А. Пичкур