Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 3 (64) червень 2019 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

16-18 Синдроми передчасного збуд­жен­ня шлуночків: звертаємося до підручника
О.Й. Жарінов, Ю.А. Іваніва, В.О. Куць
19 Фіксовані комбінації в терапії артеріальної гіпертензії – ​сучасний погляд
Ю.М. Сіренко, доктор медичних наук, професор кафедри кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, завідувач відділення симптоматичних гіпертензій Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України
21 Апіксабан: огляд клінічної фармакокінетики та фармакодинаміки
25 Антигипертензивная терапия – ​как сделать правильный выбор?
Е.А. Коваль, профессор, доктор медицинских наук, профессора кафедры внутренней медицины 3 ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
34-36 Антиишемический и антиаритмический потенциалы ранолазина при ишемической болезни сердца в реальной клинической практике
С.А. Андриевская, д. мед. н., В.К. Кротенко, к. мед. н., КУ «Одесский областной кардиологический диспансер»
40 Витамин К-независимые пероральные антикоагулянты: международные исследования профилактики инсульта
О.С. Сычев,д. мед. н., про­­фессор, руководитель эксперт­ного консульта­тивно-диа­гнос­тического ле­чеб­ного центра жиз­не­­­­угрожаю­щих и редких аритмий ННЦ «Инс­­­ти­тут кардиологии име­ни академика Н.Д. Стра­жес­ко» НАМН Украи­ны (г. Киев), Е.А. Коваль, профессор, д. мед. н., Профессор кафедры внутренней медицины 3 ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
45 Вплив стратегії лікування артеріальної гіпертензії на серцевий ритм
Ю.М. Сіренко, доктор медичних наук, професор кафедри кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, завідувач відділення симптоматичних гіпертензій Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України
48-49 Качество жизни у пациентов с инфарктом головного мозга на фоне перенесенного инфаркта миокарда
А.С. Ярош, Т.Г. Лакотко, Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

РЕВМАТОЛОГІЯ

9-10 Глюкокортикоїди при ревматичних захворюваннях: еволюція поглядів
О.О. Гарміш, к. мед. н., ННЦ «Інститут кардіології М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
11-13,50-51 Менеджмент пациентов с остеоартритом коленных суставов: анализ и обсуждение основных положений рекомендаций ESCEO 2019 года
С.Х. Тер-Вартаньян, к. мед. н., Клиника современной ревматологии, г. Киев; И.Ю. Головач, д. мед. н., профессор, Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев; Е.Д. Егудина, д. мед. н., профессор, Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины
37 Роль запалення в патогенезі остеоартриту та можливості хондропротекторної терапії
І.Ю. Головач, д. мед. н., професор, Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ
38-39 Весенняя конференция ревматологов: новости, достижения, перспективы
В.Н. Коваленко, Н.М. Шуба, В.В. Поворознюк, А.С. Свиницкий, Ю.О. Костогрыз, Ю.В. Билявска, А.С. Крылова

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

3 Вплив фебуксостату на артеріальний тиск у пацієнтів із гіперурикемією та гіпертонією
15 Актуальні питання ренопротекції у пацієнтів із серцевою недостатністю
Іванов Д.Д., професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
22-23 Серцево-судинні захворювання у пацієнтів із цукровим діабетом: як знизити ризики?
Б.М. Маньковський, Ц. Танкова, М.В. Перепелиця
31-33,41-43 Алкогольна кардіоміопатія: сучасний стан проблеми
Г.В. Мостбауер, к. мед. н., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
46-47 Токсико-епідермальний некроліз: огляд літератури та сучасних рекомендацій у фокусі уваги ревматологів
М.Б. Джус1, О.І. Івашківський2, М.С. Кулик1, Т.А. Карасевська1, Р.А. Потьомка2 1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ; 2 Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ