Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 2 (69) 2020 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3 Дослідження НОРЕ: зміна парадигми лікування артеріальної гіпертензії
12-14 Сучасні підходи до комбінованої антигіпертензивної терапії
д. мед. н., професор Ю. М. Сіренко, д. мед. н., професор Ганна Дмитрівна Радченко
5 Лікування пацієнта з артеріальною гіпертензією: сучасні рекомендації та можливості реальної клінічної практики
д. мед. н., професор Т. В. Колесник
10-11 Серцево-судинна патологія у практиці сімейного лікаря
Корнелія Котцева, М. М. Долженко, Р. Я. Дутка, О. Г. Несукай, Ю. Г. Кияк, І. В. Давидова
15 Хронічна кардіопатологія: знижуємо ризики, підвищуємо якість життя
завідувач відділення серцевої недостатності ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), д. мед. н., професор Л. Г. Воронков, завідувач відділення інфаркту міокарда та відновлювального лікування ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, д. мед. н., професор В. О. Шумаков
28-29 Місце комбінованої гіполіпідемічної терапії в лікуванні гіперхолестеринемії у хворих із високим серцево-судинним ризиком
старший науковий співробітник відділу дисліпідемій ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), к. мед. н. В. Ю. Романов
38 Ефективність ривароксабану для профілактики атеротромботичних подій в осіб з ішемічною хворобою серця або захворюванням периферичних артерій
44-46 Електрокардіографія при постійній електрокардіостимуляції: звертаємося до підручника
д. мед. н., професор О.Й. Жарінов, д. мед. н., професор Ю.А. Іванів, к. мед. н., доцент В.О. Куця
47 Антитромботична терапія у пацієнтів із гострим коронарним синдромом та фібриляцією передсердь
провідний науковий співробітник відділення реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), д. мед. н. О. І. Іркін

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

19 Клінічні рекомендації для дорослих пацієнтів із ревматичними захворюваннями в умовах пандемії COVID‑19
С.Х. Тер-Вартаньян, А.М. Гнилорибов, Д.Г. Рекалов, Є.Д. Єгудіна, І.Ю. Головач, І.М. Найштетік
16-18 Роль ревматолога в условиях пандемии COVID‑19: факты, события, размышления
И.Ю. Головач, Е.Д. Егудина, С.Х. Тер-Вартаньян, И.Н. Найштетик
31-33 Хвороба Фабрі під масками гіпертрофії міокарда, кардіоміопатії та ниркової недостатності
старший науковий співробітник, д. мед. н. С. А. Серік
23 Ревматологічна допомога в умовах пандемії COVID‑19
24-25 Ефективність фебуксостату для запобігання розвитку церебральних та серцево-судинних подій при гіперурикемії
26-27 COVID‑19 у кардіологічній практиці: найважливіше зі світового досвіду і рекомендацій ESC
39-41 Ураження серцево-судинної системи при системних некротизувальних васкулітах
Г.В. Мостбауер, к. мед. н., М.Б. Джус, д. мед. н., А.Б. Безродний, к. мед. н., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ