Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 3-4 (82-83) 2022 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3 Вибір антигіпертензивної стратегії: про що слід пам’ятати лікарю-практику
6 Рання лабораторна діагностика і моніторинг перебігу серцевої недостатності: зміна сучасних підходів – ​запорука ефективного лікування і покращення прогнозу
8 Особливі можливості моксонідину в лікуванні артеріальної гіпертензії
Ю.В. Зінченко, д.мед.н., провідний науковий співробітник, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ Т.В. Міхалєва, к.мед.н., наукова співробітниця, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ
11 Ключові принципи ведення пацієнтів із шлуночковими аритміями та профілактики раптової серцевої смерті
15 Контроль кардіоваскулярного ризику: підсумки 2021 року
16 Переваги терапії раміприлом у пацієнтів з інфарктом міокарда та серцевою недостатністю
18 Всебічне геріатричне оцінювання: що, кому, для чого, як?
Л.М. Єна, д.мед.н. проф.; Г.М. Христофорова,.к.мед.н., ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
21 Нормалізація вмісту калію в організмі як профілактика серцево-судинних захворювань
22 Лікування пацієнтів із хронічним захворюванням вен нижніх кінцівок: ключові положення оновлених рекомендацій
27 Артеріальна гіпертензія воєнного часу
Коваль С.М., д.мед.н., професор, ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
28 Комбінована терапія дисліпідемії езетимібом і розувастатином: що нам відомо?
31 Дієві допоміжні засоби на основі магнію і калію в терапії пацієнтів кардіологічного профілю
37 Порівняльна оцінка ефективності та безпеки едоксабану і варфарину в пацієнтів групи високого ризику із фібриляцією передсердь