Спецвипуск «Інсульт». Додаток до № 1 (52), 2020 р.

Скачати PDF

ЗМІСТ

3, 7 Ефективна і безпечна терапія постінсультної депресії
5-6 Надання невідкладної медичної допомоги хворим на мозковий інсульт: клінічна ефективність тромболітичної терапії та біофлавоноїду кверцетину при гострому ішемічному інсульті
М.М. Прокопів, Л.М. Трепет, Г.С. Трепет, О.Ю. Єльська
11 Первинна профілактика серцево-судинних захворювань: клінічні рекомендації 2019 року
12-13 Інсульт: ​шляхи подолання проблеми світового масштабу
15-16 Протокол відкритого багатоцентрового дослідження «випадок – ​контроль» щодо безпеки та ефективності використання едаравону (Ксаврон®) у гострому періоді ішемічного інсульту в умовах реальної клінічної практики
С.П. Московко, О.В. Кириченко, Г.С. Руденко, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
17 Хірургічні методи лікування інсультів: коли та як саме їх застосовувати?
В.І. Смоланка, д. мед, н., Ужгородський національний університет
19-20 Профілактика інсульту при фібриляції передсердь: майстер-клас щодо ведення пацієнта
Т.В. Гетьман, к. мед. н., старший науковий співробітник Інституту кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України (м. Київ); завідувач інсультного центру універсальної клініки «Оберіг», к. мед. н., лікар-невролог Ю.В. Фломін
21-23 Настанови щодо застосування подвійної антитромбоцитарної терапії за гострої транзиторної ішемічної атаки та малого ішемічного інсульту
24-25 Оновлені настанови щодо ведення пацієнтів у гострому періоді інсульту
26-27 Оновлені канадські рекомендації з найкращої практики при інсульті: емоційні та когнітивні порушення, стомлюваність у післяінсультному періоді
28-29 Постінсультна депресія: епідеміологія, діагностика, фактори ризику та терапія
31 Сприятливі наслідки профілактичної статинотерапії у пацієнтів із фібриляцією передсердь після кардіоемболічного інсульту
32 Нітрендипін – ​препарат для ефективної антигіпертензивної терапії та профілактики когнітивних розладів
33-34 Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів після перенесеного інсульту
35 Фактори, що впливають на ефективність постінсультної рухової реабілітації
36-37 Рекомендації щодо терапії постінсультної епілепсії
38-39 Современное состояние вопроса распространенности умеренных когнитивных нарушений и деменции
Р.Т. Цой, С.Т. Туруспекова, Н.К. Клипицкая, Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан
40 Новая шкала для прогнозирования вероятности ранней смерти при инсульте
41-42 Открытое овальное окно как возможный этиологический фактор криптогенного инсульта и мигрени
Е.Б. Адильбеков, З.Б. Ахметжанова, С.Г. Медуханова, Н.А. Жаркинбекова, М.Ж. Исмаилова, М.Б. Мартазанов
43-44 Анализ эффективности применения механической тромбэктомии у пациентов с ишемическим инсультом
45-46 Лікування пацієнтів із гострим ішемічним інсультом: рекомендації Американської асоціації серця та Американської асоціації інсульту
47-49 Діагностичні шкали