Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 3 (54) 2020 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

3 Пацієнт після інсульту: що заважає функціональному відновленню?
9-10 Актуальні питання неврології: що являє собою істинний розсіяний склероз, як виміряти атрофію мозку та проникнути в епіцентр нейрозапалення
Актуальні питання неврології: що являє собою істинний розсіяний склероз, як виміряти атрофію мозку та проникнути в епіцентр нейрозапалення
17-18 Нейросимпозіум 2020: обмін досвідом ведення пацієнтів із неврологічними проблемами
19 Як не допустити хронізації больових синдромів?
Т.М. Слободін, д. мед. н., професорка, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ
27-30 Біль у спині: сучасний погляд на патогенез та лікування
В.М. Міщенко, д. мед. н., К.В. Харіна, к. мед. н., Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, м. Харків
34-36 Сучасні інфузійні препарати для лікування розсіяного склерозу в Україні: клінічна ефективність, безпека та економічні аспекти застосування
А.І. Бойко, к. фарм. н., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
39-42 Клінічна користь електроенцефалографії в діагностиці та моніторингу епілепсії у дорослих
43 Коли хвороба Паркінсона виходить з-під контролю
47-48 Сила природних компонентів для потрійного захисту від цереброваскулярної патології
53-54 Застосування фармакотерапії та пов’язаний із нею ризик падінь в осіб похилого віку

ПСИХОТЕРАПІЯ

24-26 Психотерапия супружеских отношений
Д.В. Русланов, к. мед. н., доцент кафедры физического воспитания, Харьковская государственная академия дизайна и искусств

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

11-13 Неврологічні прояви COVID-19
15 Ефективність комплексної терапії з використанням піримідинових нуклеотидів у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та діабетичною полінейропатією
31 Діагностика депресії як важлива частина комплексної людино-орієнтованої допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам в Україні
Я. Лопатіна, голова Представництва фундації АнтиСНІД-США в Україні; А.-М. Жакович, заступник голови Європейського бюро AHF, Г. Каландія, Київська міська наркологічна клінічна лікарня «Соціотерапія»; А. Момотюк, директор із моніторингу та оцінки Представництва фундації АнтиСНІД-США в Україні; О. Надута-Скринник, к. мед. н., координатор з адвокації та маркетингу Представництва фундації АнтиСНІД-США в Україні
37 Прихована депресія у пацієнтів соматичного профілю

ІНСУЛЬТ

23 Шляхи ефективної корекції дисфагії як підступного ускладнення інсульту
Н.М. Чемер, к. мед. н., Київська обласна клінічна лікарня