Тематичний номер «Онкологія, Гематологія, Хіміотерапія» № 3 (54), червень 2018 р.

Скачати PDF

ОНКОЛОГІЯ

5 Лікування раку молочної залози: основні тенденції та досягнення
О.О. Ковальов
6-8 ASCO‑2018: нове в лікуванні раку легені
11 Иммуноонкология: перспективы лечения немелкоклеточного рака легкого
А.А. Ковалев, Ю.Н. Кондрацкий
13 Бібліотека онколога
14-15 Актуальні питання діагностики та лікування пухлин грудної порожнини
Ю.В. Думанський, С.І. Кіркілевський, В.І. Стариков
21 Ефективність і безпечність бозутинібу при хронічному мієлоїдному лейкозі у хронічній фазі у разі резистентності до іматинібу або його непереносимості
Дані спостереження протягом 24 місяців
25 Прегабалін у лікуванні нейропатичного ракового болю
28-30 Клінічні та морфологічні особливості первинних CD30+ лімфопроліферативних захворювань шкіри
А.В. Калмикова
Випадки з клінічної практики дерматопатолога
31 Чи може метастатичний недрібноклітинний рак легені стати хронічною хворобою?
Я.В. Шпарик
Роль інгібіторів тирозинкінази рецептора ALK
34-35 Фундаментальні засади біотерапії злоякісних новоутворень
В. Чехун, G. Selivanova, Л. Дробот та ін.

ОНКОХІРУРГІЯ

16-19 Фокус на актуальну проблему – онкохірургія гепатопанкреатобіліарної зони
О. Лінчевський, V. Gushchin, К. Копчак та ін.

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

32-33 Хронічний лімфолейкоз –  сучасні можливості лікування
С.А. Гусєва, Л.В. Михальська, О.А. Карнабеда

ОНКОГІНЕКОЛОГІЯ

40-42 Диагностика и лечение больных раком яичника
А.П. Колесник, А.В. Каджоян, А.О. Кабаков
Обзор клинических рекомендаций

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

26-27 Особливості взаємодії з тяжкохворими пацієнтами
Л. Солошонок, К. Філоненко, П. Ковальський
Проект для молодших спеціалістів із медичною освітою