Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 2 (81) 2023 р.

Скачати PDF

ОНКОЛОГІЯ

3-4 Метастатичний недрібноклітинний рак легені: вибір оптимальної стартової терапії
О.О. Кошик, Я.В. Шпарик, Н.М. Отченаш, Д.Е. Риспаєва, В.О. Войтко
7 Колоректальний рак в Україні
А.П. Безносенко, завідувач науково-дослідного відділення пухлин органів черевної порожнини, ДНП «Національний інститут раку»; С.П. Поліщук, завідувач ендоскопічного відділення, ГастроЦентр Olymed, м. Київ
11-13 Роль таргетних препаратів у лікуванні пацієнтів із недрібноклітинним раком легені та вторинним метастазуванням у ЦНС
І.О. Буріна, М.О. Гук, О.В. Сафронова, О.В. Пономарьова
17 Оновлені результати п’ятирічного дослідження ІІІ фази KEYNOTE-189
Використання пембролізумабу в комбінації з пеметрекседом і препаратами платини у пацієнтів із неплоскоклітинним недрібноклітинним раком легені
21-28 Гепатоцелюлярна карцинома: епідеміологія, діагностика, лікування
А.В. Лукашенко, д. мед. н., хірург-онколог, заступник директора з наукової роботи, В.В. Пацко, лікар-онколог, Ю.В. Остапенко, к. мед. н, завідувач відділення, К.Д. Черченко, лікар-онколог, відділення малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, інтервенційної радіології, ДНП «Національний інститут раку МОЗ України», м. Київ
31-32 Вплив терапії комбінацією іксазоміб + леналідомід + дексаметазон на загальну виживаність пацієнтів із множинною мієломою
A. Spencer, O. Samoilova, W.-J. Chng et al.
Аналіз результатів дослідження TOURMALINE-MM1 у підгрупі новостворюваних ринків
36-37 Лейоміома матки
Стандарти медичної допомоги

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

18-19 Рецидивна/рефрактерна мієлома: пошук оптимального клінічного рішення
керівниця відділу хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування ДНП «Національний інститут раку» (м. Київ), доктор медичних наук, професор І.А. Крячок; доктор медичних наук, професор, керівник Центру гематології, хіміотерапії гемобластозів та трансплантації кісткового мозку Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика (м. Київ) С.В. Клименко; лікар-гематолог відділення гематології Інституту онкології Джованні Паоло II (м. Барі, Італія) Т.В. Скрипець
38 Досвід і перспективи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин: що відомо?
доктор медичних наук, професор Каролінського інституту (м. Стокгольм, Швеція) Пер Лунгман (Per Ljungman)

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

20 Біорегуляційний підхід до реабілітації пацієнтів онкологічного профілю
лікар фізичної реабілітаційної медицини, асистентка кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ) В.С. Соловйова
29 Роль молекулярно-генетичних досліджень у діагностиці та персоналізації лікування пацієнтів з колоректальним раком
О.М. Сулаєва, д. мед. н., професор, лікар-патолог, член ASCP, USCAP, ESMO, медичний директор Медичної лабораторії CSD LAB, м. Київ

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

14-15 Атмосферні канцерогени та рак під час війни в Україні
О.О. Ковальов, д. мед. н., професор, завідувач кафедри онкології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; К.О. Ковальов, к. мед. н., директор благодійного фонду «Світ проти раку», м. Запоріжжя
34-35 Сучасні принципи надання онкологічної допомоги: запозичення досвіду та впровадження в Україні
С. Кожухов, д. мед. н., керівник Центру кардіоонкології, завідувач відділу клінічної фармакології та кардіоонкології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. М.Д. Стражеска НАМН України», м. Київ; О. Єфіменко, генеральний директор ДНП «Національний інститут раку МОЗ України», м. Київ; С. Крулько, медичний онколог, хірург-онколог, директор онкологічної клініки TomoClinic, м. Кропивницький; Л. Островська, к. мед. н., директор компанії «Аудубон Біосаєнс» в Україні, м. Київ; E. Hubbard, директор компанії «Аудубон Біосаєнс» у США; Р. Семіков, головний виконавчий директор компанії «Аудубон Біосаєнс», засновник Фонду миру та розвитку