Тематичний номер «Педіатрія» № 5 (71) 2023 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

18-19 Нутритивний статус від народження до зрілості: вплив мікроміобу кишечнику на розвиток захворювань у дітей
О.С. Няньковська, Н.С. Леонідович, А.О. Горобець, С.О. Зубченко, Ю.В. Пакулова-Троцька
22-23 Ожиріння у дітей як загроза здоров’ю нації: основні фактори, які на це впливають
М.С. Яцула, к. мед. н., доцент, С.Л. Няньковський, д. мед. н., завідувач кафедри педіатрії № 1, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
24-27 Уніфікований клінічний протокол «Гострий риносинусит»
Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги
32-35 Глобальна стратегія з лікування і профілактики бронхіальної астми
Стисле резюме змін GINA‑2023
36 Біластин для лікування дітей і дорослих: оновлений практичний підхід

ПЕДІАТРІЯ

5-9 Клінічна методика диференційної діагностики різних типів респіраторного диспное у дітей
О. Катілов1, 5, к. мед. н., доцент, А. Варзарь2, А. Валіуліс3, професор, член правління Європейської академії педіатрії (EAP/UEMS-SP), А. Басустаогли4, професор, директор кафедри, М. Клімішин 5, 1 кафедра пропедевтики дитячих захворювань і догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 2 Медичний центр «Аспіромед», Кишинів, Молдова, 3 медичний факультет Вільнюського університету, Литва 4 медичний факультет Башкентського університету, кафедра клінічної мікробіології, Анкара, Туреччина 5 Медичний центр «Інномед-педіатрія», Вінниця
11 Сучасні підходи до лікування риносинуситів в педіатричній практиці
завідувач кафедри отоларингології НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Ю.В. Дєєва; завідувач кафедри оториноларингології Одеського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор С.М. Пухлік
12-13 XXV Сідельниковські читання: традиції живуть, наука розвивається
О.П. Волосовець, Т.О. Крючко, С.О. Крамарьов, Н.В. Банадига, О.Ю. Бєлоусова
15 Роль пробіотиків в оптимізації мікробіоти і здоров’я дітей
17 Ефективні шляхи відновлення мукоциліарного транспорту: карбоцистеїн як ключовий компонент терапії гострого бронхіту у дітей
20-21 Пробіотики і вітамін D: можливості та перспективи застосування
О.Г. Шадрін, д. мед. н., професор, М.Г. Горянська, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Київ
31 Спадковий ангіоневротичний набряк у дітей і підлітків