Тематичний номер «Пульмонологія, Алергологія, Риноларингологія» № 3 (48), 2019 р.

Скачати PDF

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

14-15 Доказова медицина: нюанси застосування в умовах сучасної клінічної практики
завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор В.І. Попович

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

16-17 Гострий тонзиліт: стратегія раціональної антибіотикотерапії з тактикою відкладеного призначення
В.І. Попович, д. мед. н., професор, голова експертної групи МОЗ України за напрямом «Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія», завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету
18 Гострий тонзиліт: приклади з клінічної практики
Завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор В.І. Попович
21-22 Інноваційна формула сухого екстракту Синупрет® проявляє виражену протизапальну ефективність in vivo
A. Rossi, F. Dehm, C. Kiesselbach та співавт.
25-26 Оптимізація ведення пацієнтів із гострим риносинуситом
27, 35 Системне лікування антибіотиками дітей із риносинуситом

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

31-34 Современные аспекты применения ОМ‑85* для лечения и профилактики респираторных инфекций
И.П. Кайдашев, д. мед. н., профессор, президент Украинского общества специалистов по иммунологии, аллергологии и иммунореабилитации, проректор по научной работе ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава
36-37 Левофлоксацин у терапії загострення хронічного обструктивного захворювання легень
С.В. Зайков, д. мед. н., професор кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
40-41 Рекомендації Європейського респіраторного товариства (ERS) з ведення затяжного бактеріального бронхіту в дітей
A. Kantar, A.B. Chang, M.D. Shields та співавт., Велика Британія, Італія, Австралія
43-44 Роль монтелукасту в покращанні якості життя пацієнтів із персистуючою астмою

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

51-52 Дифілоботріоз людини – ​рідкісне, але небезпечне захворювання
В.С. Копча, д. мед. н., професор, кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами, Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського