Тематичний номер «Урологія. Нефрологія. Андрологія» № 3 (14), жовтень 2018 р.

Скачати PDF

УРОЛОГІЯ

8-9 Современные методы лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы: мифы и реальность
Ю.Н. Гурженко
16-17 Сучасні принципи класифікації, діагностики та лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози
С.П. Пасєчніков, д. мед. н., професор, завідувач кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, завідувач відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ
35 Результати промежинної пластики стриктур та облітерацій заднього відділу уретри після перелому кісток таза
В.І. Горовий, к. мед. н., доцент; О.М. Капшук; О.Л. Кобзін; Ю.Б. Потєха; А.В. Дубовий; В.Б. Мудрицький; С.П. Дмитришин, к. мед. н., доцент; В.В. Камінський; К.В. Марчук, Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова

ОНКОУРОЛОГІЯ

3, 15 Эффективность пазопаниба в терапии первой линии метастатического почечно-клеточного рака
5-6 Эффективность и переносимость лейпрорелина ацетата (Элигард) в повседневной клинической практике в Германии
Carsten-Henning Ohlmann, Marco Gross-Langenhoff
20-21 Сучасні стандарти лікування раку передміхурової залози
Е.О. Стаховський, професор, доктор медичних наук, голова ГО «Спілка онкоурологів України», завідувач науково-дослідного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку (НІР), Ю.В. Вітрук, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник ­науково-дослідного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології НІР, Е.О. Стаховський, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник ­науково-дослідного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології НІР, С.М. Шамраєв, професор, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут урології НАМН України»