0 %

Статьи

05.03.2020 Кардіологія Роль статинів у профілактиці та лікуванні серцево‑судинних захворювань: у фокусі розувастатин

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються основною причиною захворюваності та смертності у більшості країн світу. Особливо актуальною ця проблема є в Україні, де налічується 10,4 млн хворих на артеріальну гіпертензію (АГ), 7,7 млн хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) та 1 млн пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю (ХСН). За статистикою, в нашій країні кожні 5 хв виникає інсульт, кожні 10 хв – інфаркт міокарда (ІМ). ...

05.03.2020 Нефрологія Педіатрія Терапія та сімейна медицина Урологія та андрологія Гематурия у детей: что нужно знать педиатру и семейному врачу?

Гематурия является одним из проявлений мочевого синдрома. По данным различных популяционных скринингов, частота гематурии у детей колеблется от 1-4 до 12-18% случаев [2, 11, 19]. Уровень распространенности среди детей школьного возраста составляет 4,1-5,13% на основании только одного анализа мочи [19, 26] и 0,5-2% при исследовании двух и более анализов мочи [11, 19, 26]. Связь гематурии с расой, социально-экономическим статусом, полом и возрастом пациента не установлена [11, 19]....

05.03.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Клінічний досвід застосування спрея Спарклін у дітей із гострим післявірусним риносинуситом

Підтримка оптимального фізіологічного рівня процесів імунологічного захисту й очищення слизових оболонок носа, які потребують елімінаційної терапії від патологічного вмісту, є одним з основних аспектів лікування запальних захворювань порожнини носа в дітей і дорослих. З цією метою використовують щоденний туалет носа, який у дітей рекомендовано проводити як у нормі, так і при різних хворобах носа та приносових пазух [1, 7]....

05.03.2020 Терапія та сімейна медицина Діагностика та лікування респіраторних захворювань у дітей та дорослих

Гострі інфекції дихальних шляхів (ГІДШ) – найчастіша причина призначення антибіотиків (АБ) у дорослих (41% усіх призначень) (Harris, 2016). Нідерландське обсерваційне дослідження встановило, що надмірне використання АБ було найпоширенішим у віковій групі 18-65 років та серед осіб, які скаржилися на біль у горлі (Dekker, 2015)....

05.03.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Рандомізоване багатоцентрове дослідження терапевтичної ефективності, безпеки та переносимості екстракту BNO 1030 у лікуванні гострого небактеріального тонзиліту в дітей віком від 6 до 18 років

Гострий тонзиліт (ГT) (J03.0-J03.9) визначається як раптовий початок типових клінічних симптомів, включаючи біль у горлі з утрудненим ковтанням або без нього, гіперемію, збільшення мигдалин з можливою наявністю пробок, збільшення шийних лімфатичних вузлів, лихоманку, загальну слабкість. На таких пацієнтів припадає близько 5% візитів до лікаря, 50% з них мають вік від 5 до 15 років [1]. 70-95% випадків ГТ викликані вірусними інфекціями....

05.03.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Можливості оптимізації лікування хвороб пульмонологічного профілю

Неінфекційні хвороби, зокрема такі їх основні категорії, як серцево-судинні та хронічні респіраторні захворювання, цукровий діабет і рак, спричиняють 63% смертей у світі (Mortality and Causes of Death Collaborators, 2016). Частка хвороб дихальної системи серед цих патологічних станів продовжує зростати (Ahmed R. et al., 2017). Не слід забувати й про гострі респіраторні інфекції, що нерідко набувають епідемічного характеру та супроводжуються значною кількістю смертей....

05.03.2020 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Алергічний риніт у практиці сімейного лікаря

Наприкінці минулого року в Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Компетенції сімейного лікаря в питаннях реабілітації пацієнтів». У рамках заходу особливу увагу було приділено питанням, із якими найчастіше стикаються спеціалісти первинної ланки охорони здоров’я....

05.03.2020 Терапія та сімейна медицина Медичні кадри України: аналіз за 2018 рік (продовження)

В Україні підтримано проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 Глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року. Плани щодо реалізації цілей і адаптації завдань та індикаторів з огляду на вітчизняну специфіку викладено в національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна». Впровадження ініціатив Організації Об’єднаних Націй, міжнародних зобов’язань у рамках євроінтеграційних процесів суттєво змінює систему охорони здоров’я в Україні. ...

05.03.2020 Терапія та сімейна медицина Цирелакс: препарат для проведення циклоплегії та досягнення мідріазу

Зниження гостроти зору та, відповідно, нагальна потреба в корекції аномалій рефракції – ​найпоширеніші причини звернення дітей і дорослих до офтальмологів. На жаль, кількість людей, яким необхідна корекція зору, не лише не зменшується, а навпаки, тільки збільшується. І це не дивно, адже в сучасному стрімкому світі технологій і гаджетів діти вже змалечку опиняються у «візуально агресивному» середовищі й, коли регулярне зорове перенапруження накладається на тло генетичної схильності, розвиток аномалій рефракції стає дуже ймовірним....

05.03.2020 Терапія та сімейна медицина Глаукома: фокус на переваги препарату Косопт

Глаукома – ​хронічне захворювання, що характеризується пошкодженням зорового нерва та втратою полів зору, – є однією з провідних причин сліпоти та незворотного погіршення зору в усьому світі (Coleman A.L., 1999). Це захворювання асоціюється не лише з негативними наслідками для зорової функції, а й із тривожністю та депресією (Caceres D., 2012)....

05.03.2020 Терапія та сімейна медицина Шукаючи комфортні лінзи: обираємо найкращі

Стикнувшись із проблемою зниження гостроти зору, багато пацієнтів вивчають можливості корекції, не пов’язані з носінням окулярів, а згодом розпочинають пошук альтернативи задовільним контактним лінзам, прагнучи обрати найкращі. Спробувавши продукцію різноманітних фірм, більшість споживачів звертає увагу на контактні лінзи всесвітньовідомої компанії Alcon, яка була заснована в 1947 р. двома американськими фармацевтами – Робертом Александером і Вільямом Коннером....

05.03.2020 Онкологія та гематологія Терапія та сімейна медицина 8th Ocular Oncology Day: украинская онкоофтальмология в контексте европейской наук

Приуроченная к 60-летию Итальянского онкоцентра конференция, проходившая 6-7 декабря 2019 года в г. Сиена (Италия), была посвящена проблеме злокачественных новообразований глаза....