0 %

Терапія та сімейна медицина

06.04.2015 Терапія та сімейна медицина До питання диференційної діагностики синдромів мальабсорбції

У дітей зі стійким до терапії атопічним дерматитом (АД) тривалістю від кількох місяців до кількох років болі в животі, здуття, водяниста діарея, періодичне блювання найчастіше ускладнюються порушенням нутритивного (трофологічного) статусу на тлі мальасиміляції як прояву синдрому мальнутриції....

01.04.2015 Терапія та сімейна медицина Будущее страховой медицины: из Национальной стратегии реформирования украинского здравоохранения

Введение всеобщего медицинского страхования рассматривается как важный шаг в повышении доступности лечения, что особенно актуально для онкологических пациентов, испытывающих большую финансовую нагрузку. В каком направлении будет развиваться страховая медицина, каковы реальные перспективы ее внедрения? В рамках кампании, посвященной общественному обсуждению проекта Национальной стратегии построения новой системы здравоохранения в Украине на период 2015-2025 гг., министр здравоохранения Украины А...

01.04.2015 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Средний отит: диагностика и лечение на первичном уровне

K.M. Harmes, R.A. Blackwood, H.L. Burrows, J.M. Cooke, R.V. Harrison, P.P. Passamani Средний отит у детей является одной из наиболее частых причин обращений за медицинской помощью. Примерно 80% детей до достижения школьного возраста переносят хотя бы один эпизод острого среднего отита (ОСО) без признаков наличия экссудата в среднем ухе, от 80 до 90% детей – экссудативного среднего отита (ЭСО). Настоящий обзор, выполненный учеными из Университета штата Мичиган (США), основан на недавно обновле...

01.04.2015 Терапія та сімейна медицина Віковий андрогенодефіцит у чоловіків

Віковий андрогенодефіцит, або пізній гіпогонадизм, – це біохімічний синдром, пов’язаний з віком, який характеризується дефіцитом продукції андрогенів за (або без) зменшення чутливості їх рецепторів, що супроводжується суттєвими змінами якості життя і несприятливим впливом на функцію багатьох органів і систем організму. ...

01.04.2015 Неврологія Терапія та сімейна медицина Неврологічний огляд у загальномедичній практиці: з чого розпочати? Оцінка ходи

О.Є. Коваленко, д.м.н., професор, кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ Системний погляд на стан здоров’я хворого в умовах оточуючого середовища, зокрема соціальних, які динамічно змінюються, є провідним концептуальним напрямком діяльності сімейного лікаря. Тобто сімейний лікар має не тільки володіти інформацією щодо основних параметрів функціонування соматичної, гормональної, репродуктивної та психоневрологічної сфер пацієнта, але й ви...

01.04.2015 Терапія та сімейна медицина Популярна вірусологія

«Популярна вірусологія» – проект, спрямований на елімінацію вірусів свідомості, що являють собою спрощення, які, підкорюючи розум, примушують соціум працювати проти себе та бути на боці зла.  Цього разу мова йтиме про сімейного лікаря – чергове запозичене ноу-хау, яке починаючи з 90-х років XX ст. у вигляді пропагандистського кліше наполегливо поширюється в народ з кабінетних надр.  Актуальність цієї проблеми пояснюється не лише спротивом (більше прихованим, аніж відкритим) до адміністративно...

27.03.2015 Терапія та сімейна медицина Оперативно о главном

Хроника ключевых событий в медицине...

27.03.2015 Терапія та сімейна медицина Лихорадка неясного генеза. Принципы диагностического поиска

В статье рассмотрены критерии, позволяющие расценивать клиническую ситуацию как лихорадку неясного генеза, а также причины возникновения и особенности данного состояния...

27.03.2015 Терапія та сімейна медицина Антибиотикотерапия. Новые клинические исследования

Профилактическое назначение оральных цефалоспоринов у пациентов с нейтропенией...

27.03.2015 Терапія та сімейна медицина Скрининг эндокринной патологии в практике семейного врача

В современной диагностике эндокринных заболеваний большая роль принадлежит лабораторным методам скрининга...

27.03.2015 Терапія та сімейна медицина Відносини «лікар–пацієнт» у правовому полі

На запитання читачів відповідає керівник юридичного бюро, фахівець з медичного права Олена Бабич...

27.03.2015 Терапія та сімейна медицина Медична реформа: робоча нарада з ініціативи Міністерства охорони здоров’я України

20 січня в актовій залі Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України відбулася неформальна зустріч міністра охорони здоров’я Олександра Квіташвілі з медичним Істеблішментом....