Головна Медична газета Медична газета "Здоров’я України" Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 6 (451), березень 2019 р.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 6 (451), березень 2019 р.

Зачекайте, поки завантажується фліпбук. Щоб отримати додаткову інформацію, поширені запитання та проблеми, зверніться до документації.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

3
Біль при хронічному панкреатиті: доступні можливості контролю

Абдомінальний біль є ключовою клінічною проблемою в пацієнтів з хронічним панкреатитом (ХП). Етіологія больового синдрому при ХП зазвичай є мультифакторною,...

40-41
Оновлення доказової бази пробіотичних штамів: у фокусі Lactobacillus reuteri DSM 17938

Розробка нових методів модифікації мікробіому кишечнику є однією з найперспективніших галузей медичної науки. Нині маємо багато нової інформації щодо ефективності...

42-43
Синдром раздраженного кишечника: от этиопатогенеза к терапии

Синдром раздраженного кишечника (СРК) представляет собой распространенное хроническое, рецидивирующее функциональное заболевание желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) с ремиттирующим течением. Эта патология характеризуется...

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

16
Олег Коркушко и Евгения Мачерет – украинские знатоки медицины

Олег Коркушко и Евгения Мачерет – два крупных ученых в сфере клинической медицины в самых разных ее векторах и одновременно...

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

5
Можливості магнітно-резонансної томографії в діагностиці серцево-судинних хвороб

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) протягом десятиліть виступають провідною причиною захворюваності та смертності населення України та світу. Вони спричиняють близько третини всіх...

15
Рациональность применения комбинированной антигипертензивной терапии у пациентов высокого сердечно-сосудистого риска

Научно-практическая конференция «Гендерные особенности кардиометаболического риска у женщин», состоявшаяся в г. Днепре, стала платформой для презентации новых данных и обмена...

МЕНЕДЖМЕНТ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

12
Діагностика та лікування стабільної ішемічної хвороби серця в практиці сімейного лікаря (продовження)

На сьогодні є хороші можливості не лише для використання терапії з доведеною ефективністю, спрямованою на зниження ризику ускладнень, у тому...

АЛЕРГОЛОГІЯ

47
Современная терапия аллергического ринита: в центре внимания назальные стероиды

Аллергический ринит (АР) остается одной из актуальных проблем современной аллергологии. Многочисленные пациенты с АР практически круглый год обращаются за медицинской...

48-49
Как повлиять на системное воспаление при аллергическом рините? Роль блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов

Аллергический ринит (АР) представляет собой IgE-опосредованный иммунный ответ, характеризующийся развитием воспалительного процесса в слизистой оболочке носа [1].

51-52
Комплексная терапия аллергического ринита

Аллергический ринит (АР) относится к широко распространенным заболеваниям [1, 3]. За последние десятилетия во всех экономически развитых государствах отмечено увеличение...

53-55
Американський досвід: що нового для України?

Майже рік тому з поїздки до Америки за програмою, що спонсорується Фондом імені Фулбрайта в Україні, повернулася завідувач лабораторії вивчення...

57
Алергічний риніт у практиці сімейного лікаря: тактика фармакотерапії

Згідно із сучасним визначенням, алергічний риніт (АР) є атопічним захворюванням, що характеризується такими симптомами, як закладеність носа, прозорі виділення з...

58-60
Локальний алергічний риніт як окремий фенотип захворювання: клініка, діагностика, лікування

Останніми роками істотно змінилися сформовані раніше уявлення про значущість проблеми риніту серед різних груп пацієнтів, а також підходи до його...

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

8
Травми, спричинені повторюваними навантаженнями

Біль і дискомфорт у шиї чи спині, в ногах або руках періодично відчуває ледь не кожна людина. У переважній більшості...

13
Сечова кислота й артеріальна гіпертензія: що нового?

На зв’язок між артеріальною гіпертензією (АГ) та сечовою кислотою (СК) уперше звернули увагу в 1870-х рр. у пацієнтів із подагрою....

КОНФЕРЕНЦІЯ

20-21
Ophthalmic HUB 2019: у пошуку нових можливостей

Фахівцям Ophthalmic HUB відомий як майданчик для обміну досвідом, обговорення найгостріших проблем офтальмології та суміжних медичних напрямів, започаткування співробітництва та...

36-37
1-й Украинский стоматологический конгресс: интегрируя усилия интернистов и стоматологов

1-й Украинский стоматологический конгресс с международным участием «Интегрированная медицина и стоматология» состоялся в Киеве в самый разгар зимы (8-9 февраля)...

НЕФРОЛОГІЯ

10
Новый взгляд на лечение инфекций мочевыводящей системы

14 марта в г. Киеве состоялась научно-практическая конференция «Здоровые почки всем и везде», посвященная Всемирному дню почки. В мероприятии принимали...

АСПЕКТИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

44-45
Изменения параметров крови и свертывающей системы при алкоголизме

Алкоголизм – хроническое психическое прогредиентное заболевание аддиктивного круга, проявляющееся следующими основными симптомами: болезненным влечением к алкоголю, систематическим злоупотреблением алкоголем с...