Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 13-14 (458-459), липень 2019 р.

Скачати PDF

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

3-5 Клиническая фармакология спазмолитических средств, применяющихся в гастроэнтерологии
А. Н. Беловол, д.м.н., профессор, И. И. Князькова, д.м.н., профессор, кафедра клинической фармакологии и внутренней медицины Харьковского национального медицинского университета
16-17 Рекомендації Американської колегії гастроентерологів з лікування синдрому подразненого кишечнику
A.C. Ford, P. Moayyedi, W.D. Chey і співавт.
18-19 Омез Інста: швидке та надійне полегшення печії
20-22 Билиарный сладж и УДХК: грани патогенетической сопряженности и терапии
Т.Д. Звягинцева, д.м.н., профессор; А.И. Чернобай, к.м.н., кафедра гастроэнтерологии Харьковской медицинской академии последипломного образования
25 Летняя гастроэнтерологическая конференция: в центре внимания – адеметионин и панкреатин
Директор ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», доктор медицинских наук, профессор Ю.М. Степанов; президент Украинской гастроэнтерологической ассоциации, проректор по последипломному образованию, профессор кафедры внутренней медицины № 1 Украинской медицинской стоматологической академии (г. Полтава), доктор медицинских наук И.Н. Скрыпник; президент Украинского Клуба панкреатологов, избранный президент Европейского Клуба панкреатологов (2022), профессор кафедры внутренней медицины № 2 Донецкого национального медицинского университета (г. Лиман), доктор медицинских наук, профессор Н.Б. Губергриц
26-27 Пробіотики в практиці лікаря-інтерніста: фокус на практичні рекомендації WGO та ESPGHAN
Професор кафедри терапії № 1 та медичної діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, доктор медичних наук О.О. Бондаренко
За підсумками науково-практичної конференції, 29 травня, м. Львів
28 Діагностична значимість рН-метрії в персоніфікованому веденні пацієнта після пілорус-зберігальної панкреатодуоденальної резекції
Л.С. Бабінець, д.м.н., професор, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», І.В. Махніцька, м. Тернопіль
29 Салофальк у лікуванні синдрому подразненого кишечнику
Професор кафедри внутрішньої та сімейної медицини Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, доктор медичних наук І.Г. Палій; головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієтології, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», доктор медичних наук, професор, Ю.М. Степанов
За підсумками наукової сесії, 13-14 червня, м. Дніпро

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

6 Кардіоваскулярна безпека антигіперурикемічної терапії: інтерпретація результатів дослідження CARES
Професор клінічної медицини медичного кампусу Корнелського університету (США), ревматолог Клініки спеціальної хірургії Т. Фіелдс; клінічна професорка департаменту фармацевтичної практики, керівниця відділу інформації з лікарських засобів клініки Університету Роберта Вуда Джонсона (США) Е. Гермес-ДеСантіс

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

14-15 Місцеві нестероїдні протизапальні препарати – ефективна симптоматична допомога в усуненні запалення та болю в горлі
Завідувач кафедри оториноларингології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор Ю.В. Дєєва
За підсумками науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20-21 травня, м. Одеса

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

30-32 Европейский офтальмологический конгресс в Ницце: новости и инновации
J.-T. de Faber, R. Marques, V. Forsaa, N. Moura-Coelho, Е. Mrukwa-Kominek, S. Sousa Mano, К. Koh, J. Przybek-Skrzypecka, L. Perez Miloševic, G. Hoxha, R. Malhotra, F. Oddone, С. Pelletier, М. Zierhut
По итогам съезда Европейского общества офтальмологов, 13-16 июня, г. Ницца, Франция
33 Современные подходы к медикаментозному лечению глаукомы: максимальная медикаментозная терапия глаукомы
Заведующий кафедрой офтальмологии Харьковского национального медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор П.А. Бездетко
По итогам научно-практической конференции с международным участием, 23-24 мая, г. Одесса
34-35 Хвороба сухого ока: інновації в діагностиці та лікуванні
J. Hind, S. Kaufmann, J. Mehta, S. Pflugfelder, E. Uribe, E. Messmer, K. Kavanagh
За підсумками з’їзду Європейського товариства офтальмології, 13-16 червня, м. Ніцца, Франція
36-37 Філатовські читання – 2019
Н. В. Пасєчнікова, С. І. Полякова, О. В. Івановська, Т.­Б. Гайдамака, Г.І. ­Дрожжина, В.А. Васюта, О.В. Зборовська, М. Маттеї, О.В. Гузун
За підсумками науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23-24 травня, м. Одеса
38-39 Важные вопросы офтальмологии: возрастная макулярная дегенерация после чернобыльской катастрофы, оптическая ишемическая нейропатия, розацеа-кератит
Директор Института радиационной гигиены и эпидемиологии ГУ «ННЦ радиационной медицины НАМН Украины» (г. Киев), доктор медицинских наук, профессор П.А. Федирко; старший научный сотрудник отдела воспалительной патологии глаза и микрохирургического лечения их последствий ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины» (г. Одесса), доктор медицинских наук Н.В. Коновалова; руководитель отдела патологии роговицы глаза ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины», член научного комитета Европейского общества заболеваний роговицы и поверхности глаза, член Немецкого офтальмологического общества, доктор медицинских наук, профессор Г.И. Дрожжина
По итогам научно-практической конференции с международным участием, 23-24 мая, г. Одесса
40 Візит до офтальмолога може врятувати життя!
І.О. Насінник, к.м.н., ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України», м. Одеса
42 Комп’ютерний зоровий синдром: проблема та її розв’язання

СВІТОВИЙ КОНГРЕС

12-13 Превентивна кардіологія та реабілітація: пошуки нових аспектів
О. В. Срібна, к.м.н., О. М. Кваша, д.м.н., ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ; Д. І. Рафаель, ГО «Альянс зменшення шкоди в Україні»
За підсумками міжнародного форуму EuroPrevent 2019, 11-13 квітня, м. Лісабон, Португалія