Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 15-16 (460-461), серпень 2019 р.

Скачати PDF

СВІТОВИЙ КОНГРЕС

14-16 87-й Конгресс Европейского общества атеросклероза: взгляд в будущее
Е.И. Митченко, О.И. Жаринов та др.
По материалам конгресса EAS, 26-29 мая, г. Маастрихт, Нидерланды
30-32 Конгрес EAACI у Лісабоні: Україна йде в ногу з європейськими тенденціями
В. В. Родінкова, д.б.н., професор кафедри фармації Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

24 Дискусійний клуб «Запитай експерта». Серцева недостатність та ураження нирок: що повинен знати ендокринолог
Я.М. Лутай, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділення реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України», І.І. Смірнов, кандидат медичних наук, завідувач ендокри­нологічного від­­ділення кафедри внутрішньої медицини № 3 Харківського національного медичного університету
За підсумками освітнього проекту «Школа ендокринолога»
51-52 Кислотозалежні захворювання у хворих на цукровий діабет: особливості клінічного перебігу та лікування
І.М. Скрипник, д.м.н., професор, проректор з післядипломної освіти, Т.О. Радіонова, кафедра внутрішньої медицини № 1 Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

41 Ефективність і контроль лікування гострого кашлю
Т.А. Титова, кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної ­допомоги НМАПО ім. П. Л. Шупика

НЕВРОЛОГІЯ

25 Долучення дулоксетину до комплексного лікування болю в нижній частині спини
М.М. Орос, професор, доктор медичних наук, авідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
За підсумками науково-практичної конференції, 13-15 червня, м. Ужгород
29 Оптимізація лікування пацієнта з болем у спині
Н.Л. Боженко, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
За підсумками науково-практичної конференції, 22-24 квітня, м. Трускавець

АЛЕРГОЛОГІЯ

35 Алергічний риніт: сучасні підходи до діагностики та лікування
С.В. Зайкова, доктора медичних наук, професора кафедри фтизіатрії та пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
За підсумками науково-практичної конференції, 6-7 червня, м. Київ
39 Особливості застосування назального спрея мометазону фуроату в дітей
А.В. Клименко, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри пропедевтики педіатрії № 2 Харківського національного медичного університету
За матеріалами IV Всеукраїнського з’їзду алергологів, 23-25 травня, м. Вінниця

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

45 Біліарний сладж: від фундаментальних основ до клінічної практики
Г.С. Маслова, кандидат медичних наук, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 Української медичної стоматологічної академії
За підсумками науково-практичної конференції, 13-14 червня, м. Дніпро
46-47 Сравнительное изучение эффективности моно- и комбинированных пробиотиков при заболеваниях кишечника, ассоциированных с дисбиозом
С.М. Ткач, д.м.н., професcор, главный научный сотрудник, Ю. Г. Кузенко, д.м.н., професcор, заведующий эндоскопическим отделением Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев

УРОЛОГІЯ

48-49 Сучасні підходи до лікування циститу: роль фітотерапії
М.В. Хайтович, д.м.н., професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

44 Слово про Вчителя
І.М. Скрипник, д.м.н., професор, Г.С. Маслова, к.м.н., О.Ф.Гопко, к.м.н., Т.І. Шевченко, к.м.н., С.І. Сорокіна, к.м.н., О.А. Шапошник, к.м.н., кафедра внутрішньої медицини № 1 Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава
До 100-річчя з дня народження професора М.А. Дудченка