Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 17 (462), вересень 2019 р.

Скачати PDF

ГЕПАТОЛОГІЯ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

3 Замісна ферментна терапія при метаболічно-асоційованих захворюваннях
Заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України» (м. Харків), доктор медичних наук, професор О.В. Колеснікова
За підсумками науково-практичної конференції з міжнародною участю, 13-14 червня, м. Дніпро
36-37 Сучасна тактика ведення хворих на жовчнокам’яну хворобу до і після холецистектомії: роль урсодезоксихолевої кислоти
Професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор медичних наук Є.С. Сірчак
За підсумками науково-практичної конференції з міжнародною участю, 13-14 червня, м. Дніпро
40-41 Эффективность и безопасность комбинированной гепатопротекции при хронических токсических поражениях печени
С.М. Ткач, д.м.н., професcор, главный научный сотрудник. В.Б. Доготарь, к.м.н., Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
43 Системні вияви гелікобактерної інфекції та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: сучасні погляди, стратегія лікування
Директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (м. Дніпро), доктор медичних наук, професор Ю.М. Степанов, професор кафед­ри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук В.В. Чернявський
За підсумками науково-практичної конференції з міжнародною участю, 13-14 червня, м. Дніпро
45 Вісмуту субцитрат – 230 років гастропротекції
Завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, доктор медичних наук, професор Л.С. Бабінець
46 Ад’ювантні можливості біорегуляційного підходу до ведення пацієнтів із хронічним панкреатитом
Завідувач кафедри ПМД та загальної практики сімейної медицини Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, доктор медичних наук, професор Л. С. Бабінець
47-49 Антациды (антацидные средства, антацидные лекарственные препараты)
И.И. Князькова, д.м.н., профессор, кафедра клинической фармакологии и внутренней медицины Харьковского национального медицинского университета
51 Коморбидный пациент в гастроэнтерологии: штрихи к клиническому портрету
Профессор кафедры терапии № 1 и медицинской диагностики ФПДО Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, доктор медицинских наук О.А. Бондаренко
По итогам научно-практической конференции с международным участием, 13-14 июня, г. Днепр
52-53 Застосування сублінгвальної форми адеметіоніну АГЕПТА у хворих з неалкогольним стеатогепатитом
Л.С. Бабінець, д.м.н., професор, завідувач кафедри державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
54-56 Питання, що визначають тактику та стратегію лікаря при веденні хворого на хронічний панкреатит
Т.М. Христич, д.м.н., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету
57-60 Керівні рекомендації з ведення пацієнтів із гастропатією, спричиненою нестероїдними протизапальними препаратами (Міжнародний консенсус «ICON-G»)

КОНФЕРЕНЦІЯ

39 Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології
Ю.М. Степанов, В.І. Цимбалюк, В.О. Павлов, І.М. Скрипник, Н.В. Харченко, С.М. Ткач, Г.Д. Фадєєнко, Mato de la Paz Jose Maria, М.П. Захараш, А.Е. Дорофєєв, В.Б. Борисенко, М.В. Стойкевич
За підсумками науково-практичної конференції з міжнародною участю, 13-14 червня, м. Дніпро
42 Від нових наукових концепцій у терапії – до конкретного пацієнта
Ю. М. ­Казаков, Г. Д. Фадєєнко, О. В. Колеснікова, М. М. Долженко
За підсумками науково-практичної конференції, 29 серпня, м. Полтава

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

13-14 Невропатолог та ендокринолог для пацієнта з діабетичною нейропатією: конфлікт інтересів чи доцільна співпраця?
Завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, доктор медичних наук, професор М.М. Орос, завідувач кафедри ендокринології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», доктор медичних наук, професор Н.О. Перцева
20 Знеболення при гострих ураженнях кістково-м’язової системи: усвідомлений вибір препарату та шляху його введення

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

24-25 Сучасні підходи до лікування ГРВІ. Амізон: результати міжнародних досліджень
В.М. Маргітич, Д.А. Больц, О.А. Голубовська, Ю.В. Марушко, А.П. Мироненко, О.Є. Чернишова, С.О. Крамарьов, О.Є. Абатуров
За підсумками телемосту, 5 березня

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

21, 23 Діагностична і лікувальна тактика при вентилятор-асоційованому трахеобронхіті: бути чи не бути антибіотикотерапії?
29 Раціональна антибіотикотерапія: стандарти й індивідуальний підхід
Завідувач кафедри фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор М.М. Кочуєва
За підсумками науково-практичної конференції, м. Харків

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

26-27 Роль мометазону фуроату в лікуванні гострого риносинуситу
Завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор В.І. Попович

СТОМАТОЛОГІЯ

30-31 Стоматологічна освіта – рушійна сила розвитку стоматологічної галузі
І.П. Мазур, д.м.н., професор кафедри стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, президент ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

33 Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики остеоартрозу плечового суглоба
Член-кореспондент НАМН України, керівник відділу мікрохірургії та реконструктивно-відновної хірургії верхньої кінцівки ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор С.С. Страфун
За підсумками науково-практичної конференції, 21-22 березня, м. Київ
34-35 Вплив фізичних вправ на покращення кардіоваскулярного здоров’я
K. Pinkard, K.K. Baskin, K.I. Stanford