Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 1 (470), січень 2020 р.

Скачати PDF

ГЕПАТОЛОГІЯ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

14-15 Вибір гепатопротектора для лікування уражень печінки
О.М. Радченко, д.м.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
17 Скринінг пацієнтів із найчастішими гастроентерологічними синдромами в практиці сімейного лікаря
керівник міжнародного напряму Української асоціації сімейної медицини, доцент кафедри терапії та сімейної медицини ФПО Ужгородського національного медичного університету, кандидат медичних наук П.О. Колесник
За матеріалами науково-практичної конференції, м. Київ
18-19 Гастропарез і демпінг-синдром: сучасні концепції та ведення пацієнтів
S.R. Vavricka, T. Greuter
21 Гепатотропна терапія при метаболічно-асоційованих захворюваннях: усвідомлений вибір препарату
доктор медичних наук, професор О.Ю. Філіппова (кафедра внутрішньої медицини № 2 та фтизіатрії Дніпропетровської медичної академії)
22-23 Імуномодулююча та протизапальна дія пробіотиків: клінічне значення
М.В. Хайтович, д.м.н., професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ
24-25 Дислипидемии при неалкогольной жировой болезни печени: что нового в Рекомендациях Европейского кардиологического общества и Европейского общества атеросклероза (2019)
заведующий кафедрой терапии, кардиологии и семейной медицины ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» (г. Днепр), доктор медицинских наук, профессор В.А. Потабашний
По материалам научно-практической конференции, г. Днепр
26-28 Дифференцированный подход к заместительной терапии при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы
Н.Б. Губергриц, д.м.н., профессор, Н.В. Беляева, многопрофильная клиника «Инто-Сана», г. Одесса; А.Е. Клочков, Г.М. Лукашевич, П.Г. Фоменко, Л.А. Ярошенко, Донецкий национальный медицинский университет

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

3-5 Ведення хворих на спінальну м’язову атрофію: час для реальних змін
А.В. Шатілло, Р. Стефанов, В.М. Матюшенко, Л.А. Лівшиць, Г.В. Макух, В.О. Рогозинський, І.П. Трофімов, В.Ю. Мартинюк, В.О. Свистільник, О.О. Мірошніков
За матеріалами круглого столу, м. Київ
10-12 Роль пробіотиків у збереженні здоров’я та профілактиці найпоширеніших захворювань людини
Г.В. Бекетова, Ю.П. Вдовиченко, Е. Харпер, О.С. Няньковська, М.Л. Аряєв, О.Л. Кривуша, Н.Ф. Стенкова
32-34 Хронічний тазовий біль у жінок: рекомендації лікарю первинної ланки щодо ведення пацієнток

КАРДІОЛОГІЯ

31 Актуальні питання лікування кардіологічних пацієнтів із супутньою ендокринною патологією
завідувачка відділу гіпертонічної хвороби ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, доктор медичних наук Л.А. Міщенко; старший науковий співробітник відділу діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», доктор медичних наук Л.К. Соколова
За матеріалами Національного кардіологічного конгресу, м. Київ

АЛЕРГОЛОГІЯ

36-38 Інновації в алергології та імунології: різдвяні читання у Львові
В.В. Чоп’як, Є.М. Дитятковська, О.М. Охотнікова, С.В. Зайков, А.І. Курченко, С.О. Зубченко, К.Ю. Гашинова, Г.В. Єрьоменко, О.Ю. Губська, М.П. Ломіковська, О.В. Шарікадзе, В.Ю. Гаєвський, Т.Г. Березна
За матеріалами науково-практичної конференції, м. Львів
39-41 Аллергия на пенициллин
M. Castells, D.A. Khan, E.J. Phillips, США

КОНФЕРЕНЦІЯ

9 Використання дієтичних добавок у практиці лікаря
Президент Асоціації дієтологів України, кандидат медичних наук О.В. Швець; І. Лукашенко; науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (м. Київ), кандидат біологічних наук О.П. Лівінська
За матеріалами науково-практичної конференції, м. Київ

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

35 Українська модель реформування медицини – запорука здоров’я нації
Д.С. Петнегазі, к.м.н, О.Д. Петнегазі, м. Ужгород

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

29 Неспокійне серце
Розповідь про неординарну книгу