Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 2 (471), січень 2020 р.

Скачати PDF

АНКЕТА ЧИТАЧА

АНКЕТА ЧИТАЧА. Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя»
Для нас важливо знати Вашу думку!

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

7 Виробничий завод ACINO в Україні отримав сертифікат EU GMP
22-23 Медичні кадри України: аналіз за 2018 рік
І.П. Мазур, д.м.н., професор, К.О. Надутий, Національна лікарська рада України; А.В. Ананьєва, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

6 Медикаментозна антиангінальна терапія у світлі нових рекомендацій із хронічного коронарного синдрому
завідувач відділення ішемічної хвороби серця ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор М.І. Лутай
За матеріалами ХІІІ щорічного засідання Українського товариства з атеросклерозу, 20 листопада 2019 року, м. Київ

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

25-26 Результаты рандомизированного контролируемого исследования эффективности сочетанного применения ирригации солевым раствором и фитопрепарата Синупрет® сироп в лечении острого вирусного риносинусита у детей в возрасте от 6 до 11 лет
В.И. Попович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии и офтальмологии с курсом хирургии головы и шеи Ивано-Франковского национального медицинского университета; Г.В. Бекетова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских и подростковых заболеваний Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев

АСПЕКТИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

18-19 Альтернативные гликированному гемоглобину маркеры контроля СД
А. А. Мельник, к.б.н., г. Киев