Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 9 (478), травень 2020 р.

Скачати PDF

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

34-35 Короткий огляд проявів COVID-19 із боку шлунково-кишкового тракту та печінки, метааналіз міжнародних даних і рекомендації для консультативного ведення пацієнтів із COVID-19
S. Sultan, O. Altayar, S. Siddique та співавт.
37 Медикаментозні ураження печінки: аспекти доказовості та реалії медичної практики
Заслужений діяч науки і техніки України, проректор із науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава), доктор медичних наук, професор ­Ігор ­Миколайович ­Скрипник
38-39 І Міжнародний конгрес «Від народження до зрілості»
Член Міжнародної комісії з нагороди вчених Європи за кращі наукові роботи Bares Award, віцепрезидент Української гастроентерологічної асоціації, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (м. Дніпро), ­доктор медичних наук, професор ­Юрій ­Миронович ­Степанов; Заслужений діяч науки і техніки України, проректор із науково-­педагогічної роботи та після­дипломної освіти Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава), доктор медичних наук, професор ­Ігор ­Миколайович ­Скрипник; Член Американської гастроентерологічної асоціації, голова Асоціації дієтологів України, член президії Української гастроентерологічної асоціації, кандидат медичних наук ­Олег ­Віталійович ­Швець
40 Ефективне та безпечне застосування інгібіторів протонної помпи в пацієнтів із коморбідністю: практичні рекомендації
Allan S. Brett, терапевт (Університет штату Південна Кароліна, США), головний редактор The New England Journal of Medicine, John R. Saltzman, гастроентеролог, член Американської колегії гастроентерологів

КАРДІОЛОГІЯ

3-4 Лозартан. Дайджест
5 Безпека аміодарону в низьких дозах: систематичний огляд і метааналіз
C. Ronpichai, N. Shah, S. Chokesuwattanaskul, Z. Liu, R. Thakur
11-12 Настанови Європейського товариства кардіологів щодо діагностики та ведення кардіоваскулярних захворювань під час пандемії COVID‑19: епідеміологія, патофізіологія, артеріальна гіпертензія
14-16 Комбінована антигіпертензивна терапія: підходи до вибору
О.М. Радченко, д.м.н., професор, завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 2, О.Я. Королюк, к.м.н., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
17 Пандемия COVID-19 и визуализация сердца
H. Skulstad, B. Cosyns, B. Popescu и соавт.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

8 Застосування Веносмілу в лікуванні серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та метаболічного синдрому з метою покращення гемореології та мікроциркуляції
42 Застосування аргініну та бетаїну при старечій астенії й інших патологічних станах
Завідуюча ­кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, доктор медичних наук, професор ­Олена ­Мирославівна ­Радченко; ­завідуюча кафедри клінічної фармакології Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор ­Іриною ­Іванівною ­Князьковою.

НЕВРОЛОГІЯ

18-19 Гипоксия как универсальный патофизиологический феномен в кардионеврологии: возможности фармакологической коррекции и профилактики
С.Г. Бурчинский, к.м.н., ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

24-26 Запалення як причина кашлю та розвитку ускладнень: можливості інноваційних муколітиків
М.М. Островський, д.м.н, професор, Н.В. Корж, кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету
27 Новий коронавірус: структура геному, реплікація та патогенез*
Yu Chen, Qianyun Liu, State Key Laboratory of Virology, Modern Virology Research Center, College of Life Sciences, Wuhan University, Wuhan; Deyin Guо, Center for Infection and Immunity Study, School of Medicine, Sun Yatsen University, Guangzhou, Китай
28-29 Атипові пневмонії: виклик сучасності
О.М. Радченко, д.м.н., професор, завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

30-31 Гострий середній отит: без зайвих слів
С.М. Пухлік, д.м.н., професор, завідувач кафедри оториноларингології Одеського національного медичного університету