Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 13-14 (482-483), 2020 р.

Скачати PDF

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

20-21 Особливості лікування дитячих офтальмологічних хвороб: проблеми та їх вирішення в сучасних умовах
С. О. Риков, І. В. Шаргородська, В. І. Сердюченко, І. М. Зінченко
23-24 37-й Всесвітній конгрес з офтальмології
25 Циклоспорин А в лікуванні хвороби сухого ока: варто чи ні?
26-27, 29 Цитидин‑5’-дифосфохолін (цитиколін): докази нейропротекторної ролі при глаукомі
S. Gandolfi, G. Marchini, A. Caporossi та співавт.
28-29 Хвороба сухого ока: за матеріалами віртуального конгресу WOC 2020
30 Терапевтична тактика при проникаючих пораненнях ока в дітей в умовах COVID‑19
Н. ­Ф. ­Боброва, доктор медичних наук, професор, завідувачка відділу офтальмопатології дитячого віку ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України» (м. Одеса)
31-33 Діабетична ретинопатія: мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування
34-35 Сучасна офтальмологія: вплив смартфонів, «цифрове око», блефарити та сухість очей
С.О. Риков, П. ­А. ­Бездітко, ­Н. ­В. ­Малачкова, І. ­В. ­Деряпа, О. ­П. ­Мужичук

АЛЕРГОЛОГІЯ

6-7 Роль и место антигистаминных препаратов в лечении ринитов
С.М. Пухлик, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии Одесского национального медицинского университета

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

8 Застосування дієтичної добавки на основі L-аргініну, L-карнітину й інозину при астенії та синдромі хронічної втоми
18 Інфекційно-запальні процеси в ротовій порожнині: сучасні аспекти фармакологічної терапії та профілактики
І. ­П. ­Мазур, доктор медичних наук, Президент ГО «Асоціація стоматологів України», професор кафедри стоматології На­ціональної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ)
19 Вітамін D та поширені захворювання в практиці сімейного лікаря

РЕВМАТОЛОГІЯ

11-12 Побічні ефекти терапії глюкокортикоїдами
О.О. Гарміш, к.м.н., старший науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та ревматології ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ

КОРОНАВІРУСНА ХВОРОБА

4 Українські вчені проводять клінічні випробування ліків від COVID-19
О.С. Комаріда, І.А. Зупанець, О.А. Голубовська
14-17 Досвід застосування методів синдромно-патогенетичної терапії при пневмонії, спричиненій COVID-19, в умовах пульмонологічного відділення
С.В. Коваленко, д.м.н., кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету; пульмонологічне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні