Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 15 (484), 2020 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3-4 Проста оптимізація терапії для складних пацієнтів
М. М. Долженко, О. О. Гарміш, Н. М. Носенко, Т. В. Колесник
7 Артеріальна гіпертензія: новини з останніх клінічних шкіл і конференцій у форматі онлайн
Л. А. Міщенко, доктор медичних наук, старший науковий співробітник експертного консультативно-діагностичного та лікувального центру злоякісної та резистентної артеріальної гіпертензії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска » НАМН України» (м. Київ)
10-11 Кардиомиопатия Фидиппида: обзор литературы и описание клинического случая
Дж.Э. Тривакс, П.А. Мак-Каллоу, США
17 Раміприл: потужна антигіпертензивна дія та доведене покращення прогнозу
18-19 Ривароксабан для профілактики інсульту в пацієнтів із фібриляцією передсердь: цінність доказів із реальної практики
A.J. Camm, C.I. Coleman, T.B. Larsen
22-23 Артеріальна гіпертензія та когнітивна функція: профілактика когнітивних порушень
26-27 Порівняльна ефективність торасеміду та фуросеміду в симптоматичній терапії в пацієнтів із СН: попередні результати рандомізованого дослідження TORNADO
P. Balsam, E. Bakuła, G. Niewiński та співавт.

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

28-29 Андрогенодефицит и кардиоваскулярный риск
И.И. Князькова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической фармакологии и внутренней медицины Харьковского национального медицинского университета
30 Надмірна маса тіла в пацієнтів із цукровим діабетом: ризики чи можливості?
Б.М. Маньковський, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член‑кореспондент НАМН України, завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ)
32-33 Школа ендокринології для лікарів загальної практики
35 Эффект бабочки, или Как с помощью йода и селена предотвратить стихийное бедствие
37 Как помочь пациенту бросить курить: методические рекомендации
39 Патологія щитоподібної залози: погляд кардіолога й ендокринолога
Т.Ю. Юзвенко, Л.А. Міщенко
40 Диагностика и мониторинг сахарного диабета с позиций лабораторной аналитики
41 Скрининг депрессии, тревоги и когнитивных нарушений у больных сахарным диабетом
43 Новий аналіз дослідження ReFLeCT: переведення на інсулін деглюдек знижує ризик гіпоглікемій незалежно від застосованого визначення гіпоглікемії та характеристик пацієнтів
Г.В. де Вальк, Нідерланди; М. Фехер, Велика Британія; Т. К. Гансен, Данія, та ін.
45-47 Проблема гіпоглікемії: як допомогти пацієнту?
Б. М. Маньковського, Я. М. Лутай, А. М. Урбанович, Л. К. Соколова, О. Л. Товажнянська

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

49-50 Корекція моторики як наріжний камінь лікування функціональних розладів гастродуоденальної зони
В.В. Чернявський, д.м.н., професор, Л.Л. Павловський, кафедра внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ
51 Безглютенове та безмолочне харчування

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

52-55 Перший представник молекули цефдінір в Україні
І.Г. Березняков, д.м.н., професор, завідувач кафедри терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти