Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 17 (510), 2021 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

6 Артеріальна гіпертензія у хворих із високим ризиком ураження нирок: особливості фармакотерапії
7 Ехокардіографія vs героїчних вчинків: за матеріалами консиліуму фахівців при коморбідних станах
24 Молодий пацієнт із високим кардіометаболічним ризиком: що робити?
Завідувачка кафедри кардіології Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук, професор Марина Миколаївна Долженко
25 Пріоритетність вакцинації в пацієнтів із серцево‑судинними захворюваннями
26-27 Застосування ПОАК у пацієнтів із фібриляцією передсердь та ішемічною хворобою серця: практичні рекомендації EHRA (2021)
32 Нітрендипін у лікуванні гіпертензії: препарат першої лінії для ефективного контролю артеріального тиску та покращення прогнозу
33 Синдром no-reflow: патогенез, діагностика й оцінка результатів реперфузії
64 Роль мікронутрієнтів у профілактиці та терапії кардіометаболічних порушень

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

48-49 Нераціональна антибіотикотерапія: аналізуємо помилки разом
Директор ДУ «Республіканський науково-практичний центр медичних технологій, інформатизації, управління і економіки охорони здоров’я» (м. Мінськ), професор кафедри кардіології та внутрішніх хвороб Білоруського державного медичного університету, доктор медичних наук Дмитро Юрійович Рузанов

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

19 Проблема сухої шкіри: особливості діагностики та лікування
Доцент кафедри дерматовенерології і ВІЛ/СНІДу Харківської медичної академії післядипломної освіти, кандидат медичних наук Вікторія Олександрівна Савоськіна
20-22 Колхіцин: нові показання для старого знайомого
О.О. Нудченко, М.М. Долженко, д.м.н., професор, кафедра кардіології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ
23 Хвороба Кавасакі в дорослих
Професор кафедри променевої діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Юрій Андрійович Іванів
36 Діагностика фібриляції передсердь у вторинній профілактиці інсульту
37 Вакцинація пацієнтів із хронічними захворюваннями
Професор кафедри сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології факультету післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету, доктор медичних наук Ірина Миколаївна Волошина висвітлила актуальність питання вакцинації осіб із хронічними захворюваннями
40-41 Знеболювання в невідкладній медицині та хірургії. Настав час переоцінити кеторолак
43-44 Рапіра: фехтувальна точність лікування пацієнтів із респіраторними інфекціями під час пандемії COVID‑19
Я. О. Дзюблик, д.м.н., ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», м. Київ
47 Ефективність іригації носа сольовими розчинами в боротьбі з ГРВІ та SARS-CoV-2: огляд літератури
50-51 Роль вітаміну D у профілактиці та лікуванні вірусних інфекцій
56-57 Вплив мазі з сукральфатом на якість життя пацієнтів із гемороїдальною хворобою та її ускладненнями: результати опитування EMOCARE

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ

38 Діагностика та лікування психогенних рухових розладів
Завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, доктор медичних наук, професор Михайло Михайлович Орос

ДИСКУСІЯ

54-55, 58-59 Українська медична мова: проблеми та їх вирішення
О. Я. Томашевська, д.м.н., професор, Є. І. Дзісь, д.м.н., професор, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

АЛЕРГОЛОГІЯ

61 Антигістамінні препарати в дітей та підлітків: практичне оновлення
G.F. Parisi, S. Leonardi, G. Ciprandi та співавт., Італія