Тематичний номер «Діабетологія, Тиреоїдологія, Метаболічні розлади» № 3 (39), жовтень 2017 р.

Скачати PDF

ДІАБЕТОЛОГІЯ

3 стр. Порівняльне дослідження альфа-ліпоєвої кислоти в комбінації з комплексом вітамінів групи В проти самого лише комплексу вітамінів групи В у лікуванні діабетичної полінейропатії у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу
M.A. Boghdadi, H.E. Afify, N. Sabri та ін.
Діабетична нейропатія – одне з мікроваскулярних ускладнень ЦД, яке має складний патогенез і проявляється синдромами різної анатомічної локалізації. Діабетична полінейропатія викликає біль і втрату чутливості в дистальних відділах верхніх і нижніх кінцівок. Це ускладнення діабету становить велику проблему для національної системи охорони здоров’я і значно погіршує якість життя пацієнтів.
5-6 стр. Менеджмент сахарного диабета у пациентов с хроническим заболеванием почек: в фокусе инсулины нового поколения
О.В. Зиныч, Н.Н. Кушнарева
Заболевание почек, возникающее вследствие СД, является тяжелым инвалидизирующим состоянием, а также недооцениваемым фактором глобального бремени болезней. С 1990 по 2012 г. количество смертей от диабетической болезни почек выросло на 94%. До определенного времени считалось, что ведущую роль в развитии этого осложнения играет недостаточно корректируемая гипергликемия, провоцирующая такие метаболические нарушения, как неферментативное гликозилирование белков и липопротеинов, активация полиолового пути окисления глюкозы. Исследования последних лет продемонстрировали, что не менее важную роль, чем гипергликемия, в патогенезе развития диабетической болезни почек играет нарушение внутриклеточных путей инсулинового сигнала в эпителии почечных клубочков и канальцев.
10-11 стр. Які пацієнти отримують користь від переведення з премікс-інсуліну на інсулін гларгін: докладний аналіз дослідження Lantus Registry Study
S. Bu, X. Zhang, H. Zhu та ін.
Для ведення ЦД 2 типу існує широкий вибір терапевтичних опцій, тому вибір належного лікування є непростим завданням. Відомо, що більшість пацієнтів із тривалим ЦД 2 типу рано чи пізно потребують призначення інсуліну з огляду на прогресуючий характер захворювання. Наразі з’являється дедалі більше доказів, що ранній початок інсулінотерапії дає змогу ефективніше досягати адекватного контролю глікемії. Метою цією роботи було проаналізувати дані дослідження Lantus Registry Study щодо виявлення незалежних факторів покращення контролю глікемії у пацієнтів із ЦД 2 типу, яких перевели з лікування премікс-інсуліном на інсулін гларгін.
14-15 стр. Новости ежегодного конгресса Европейской ассоциации по изучению диабета
Б.Н. Маньковский
В этом году конгресс Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) проходил 12-15 сентября в г. Лиссабоне (Португалия). Мероприятие выдалось информационно очень насыщенным – в его рамках были презентованы результаты более чем 10 масштабных исследований в области диабетологии. Рассказать нашим читателям самые интересные новости конгресса мы традиционно попросили ведущего диабетолога нашей страны.
24-25 стр. Рациональная инсулинотерапия: семь вопросов, которые должен задать себе врач
Инсулинотерапия – единственный метод лечения СД 1 типа и одна из важных составляющих терапии СД 2 типа. При этом важно понимать, что максимальный эффект при минимальных рисках инсулинотерапия дает только в случае грамотного ее использования. А для того чтобы быть уверенным в том, что тактика лечения инсулином выбрана правильная и осуществляется рационально, врач должен задать себе несколько важных вопросов

ЕНДОКРИННА ХІРУРГІЯ

18-20 стр. Новини ендокринної хірургії: за матеріалами симпозіуму Європейського товариства ендокринних хірургів
С.М. Черенько
Навесні цього року відбулася довгоочікувана подія – 6-8 квітня в м. Оксфорді, Велика Британія, відбувся черговий 8-й симпозіум Європейського товариства ендокринних хірургів (ESES-2017). На відміну від попередніх симпозіумів на нинішньому заході було оприлюднено цілу низку нових здобутків і розробок, які викликали жваві дискусії у сесійній залі та в кулуарах.
30-32 стр. Случай симультанного хирургического лечения фолликулярной карциномы щитовидной железы и ее метастазов в шейном отделе позвоночника
П.П. Зиныч, А.В. Омельчук, А.В. Печиборщ и др.
Проведение сложных синхронных операций – одно из направлений развития современной хирургии и повышения ее эффективности и экономичности. В данной статье описан сложный клинический случай успешного одномоментного хирургического лечения фолликулярной карциномы щитовидной железы и ее метастазов в шейном отделе позвоночника, приведших к компрессии спинного мозга.

ТИРЕОЇДОЛОГІЯ

21-22 стр. Cубклінічний гіпотиреоз
Н.О. Кравчун
Термін «субклінічний» буквально означає відсутність клінічних проявів захворювання. Водночас виявлення симптомів субклінічного гіпотиреозу залежить від уважності лікаря, до якого звернувся пацієнт, а також від ставлення самого хворого до незначних змін у своєму самопочутті. Алгоритм ведення пацієнтів із субклінічним гіпотиреозом представлено у цьому огляді.
27 стр. Лечение рака щитовидной железы: какова роль КАРБИМАЗОЛа?
Дайджест
28-29 стр. Селен и заболевания щитовидной железы: от патофизиологии к лечению
M. Ventura, M. Melo, F. Carrilho
Селен представляет собой важный для человеческого организма микроэлемент, необходимый для синтеза ряда белков (селенопротеинов). Щитовидная железа – орган с наибольшей концентрацией селена на 1 г ткани. Данный микроэлемент принимает участие в антиоксидантной защите щитовидной железы и метаболизме тиреоидных гормонов. Авторы провели систематический обзор литературы для выяснения роли этого микроэлемента в функционировании щитовидной железы, а также в патогенезе и лечении ее заболеваний.

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

23 стр. Новости с XIX Европейского конгресса по эндокринологии
20-23 мая в г. Лиссабоне (Португалия) проходил ежегодный Европейский конгресс по эндокринологии. Мероприятие проводится под эгидой Европейского общества эндокринологии и является одним из важнейших событий для специалистов-эндокринологов. Предлагаем читателям краткий обзор некоторых наиболее интересныхновостей с конгресса
33 стр. У фокусі – порушення кісткового метаболізму. Практичні алгоритми
М.І. Бобрик, Ю.І. Комісаренко, І.В. Сідорова та ін.
13 жовтня у м. Києві відбулася ендокринологічна колегія «У фокусі – порушення кісткового метаболізму. Практичні алгоритми». Захід був організований Медичною лабораторією «ДІЛА» – експертом із питань лабораторної діагностики.
26-27 стр. Науково-освітній проект «Школа ендокринолога» успішно крокує Україною
М.В. Власенко, Л.К. Соколова та ін.
Минулоріч для медичної спільноти було започатковано потужний захід – науково-освітній проект «Школа ендокринолога». Школа має низку особливостей, які відрізняють її від багатьох інших науково-практичних конференцій. Про іновацїї Школи читайте у нашому огляді.
37-40 стр. Синдром гіперпролактинемії: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, сучасне лікування
М.Л. Кирилюк
У вигляді лекції представлено рекомендації Міжнародного ендокринологічного товариства із доповненнями автора й обговоренням деяких положень Національного консенсусу щодо ведення пацієнтів із гіперпролактинемією.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

16-17 стр. Перекрестки нейроэндокринологии
Е.Л. Товажнянская
25-27 апреля в г. Трускавце прошла XIX Международная конференция «Возрастная стратегия профилактики, терапии и реабилитации в неврологии». В рамках мероприятия много внимания было уделено лечению пациентов с сочетанными заболеваниями. О когнитивных нарушениях, развивающихся при острых нарушениях мозгового кровообращения на фоне СД 2 типа, рассказала одна из ведущих неврологов нашей страны.
34-36 стр. Гастроэнтерологические осложнения ожирения
С.М. Ткач, Л.О. Онищук, Т.В. Чеверда
Ожирение обычно связано с СД и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тем не менее существует множество заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени, при которых ожирение рассматривают как прямую причину или фактор риска. В том случае, если ожирение является фактором риска, оно может взаимодействовать с другими патогенетическими механизмами и приводить к более ранней манифестации заболевания или более сложному его течению.
41-45 стр. Цукровий діабет та діабетична нефропатія у дітей: окремі питання
С.П. Фоміна
Захворюваність на ЦД та хронічну хворобу нирок щороку зростає в усьому світі. На жаль, ця тенденція поширюється й на дитячу практику. Метою цього огляду є аналіз сучасних публікацій, присвячених вищеозначеній коморбідності у дітей.