Тематичний номер «Діабетологія, Тиреоїдологія, Метаболічні розлади» № 4 (44) грудень 2018 р.

Скачати PDF

ДІАБЕТОЛОГІЯ

13 Дослідження EMPA-REG OUTCOME: від результатів до змін клінічних рекомендацій
Н.О. Перцева, доктор медичних наук, завідувач кафедри ендокрино- логії ДУ «Дніпропетровська медична ака- демія МОЗ України»
23 листопада в Києві відбулася міждисциплінарна конференція «Актуальні проблеми ендокринології та ендокринної хірургії: субклінічні варіанти ендокринних хвороб». У рамках заходу були висвітлені важливі питання сучасної ендокринології, проте найбільшу увагу було приділено проблемі профілактики та лікування цукрового діабету
14 Новый анализ выявил положительное влияние эмпаглифлозина на увеличение ожидаемой продолжительности жизни у взрослых пациентов с диабетом 2 типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями
Предварительные результаты исследования EMPA­REG OUTCOME® по изучению выживаемости показывают потенциальную долгосрочную эффективность применения эмпаглифлозина (торговое название Jardiance®) в отношении ожидаемой продолжительности жизни взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа и сердечно-­сосудистыми заболеваниями.
15 Компании «Берингер Ингельхайм» и «Эли Лилли и Компани» представили полные результаты программы EASE (III фаза) исследования эмпаглифлозина в качестве дополнения к инсулину при диабете 1 типа
Полные результаты, представленные на 54­-й Ежегодной конференции Европейской ассоциации исследования диабета, опубликованы в онлайн­-издании Diabetes Care («Диабетическая помощь») на главной странице.
18-22 Менеджмент гипергликемии при сахарном диабете 2 типа: консенсусный отчет ADA/EASD – ​2018
Последний консенсусный отчет Американской диабетической ассоциации и Европейской ассоциации по изучению диабета представляет собой обновленную версию 2015 года, в которой фокус направлен не на достижение индивидуальных целевых уровней гликемии, а на способ их достижения с учетом факторов и предпочтений пациента, а также все возрастающего выбора видов и методов сахароснижающей терапии.
26-27 Клинический потенциал глимепирида в лечении больных сахарным диабетом 2 типа
М.Н. Кочуева, д. мед. н., профессор, заведующая кафедрой фтизиатрии, пульмонологии и семейной медицины, Г.И. Кочуев, к. мед. н., доцент кафедры общей практики - семейной медицины, Харьковская медицинская академия последипломного образования
Эксперты Международной диабетической федерации прогнозируют дальнейшее увеличение количества больных сахарным диабетом (СД), которое к 2045 году может составить 629 млн человек. СД характеризуется хронической гипергликемией, развивающейся в результате нарушения секреции инсулина.
33-34 Сахароснижающие препараты в современной клинической практике: в фокусе гликлазид
В.Л. Орленко, к. мед. н., Е.В. Добровинская, к. мед. н., ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко Национальной академии медицинских наук Украины», г. Киев
По обновленным данным Международной федерации диабета, во всем мире от СД страдает около 415 млн человек. Одним из важнейших аспектов борьбы с этой болезнью является поиск новых эффективных сахароснижающих препаратов.

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

3, 5 Новини ендокринної хірургії
У травні відбувся черговий конгрес Європейського товариства ендокринних хірургів (ESES), який проходив в Інституті тропіків в Амстердамі (Нідерланди).
6-7 Метформин: негликемические эффекты и потенциал для расширения показаний
Метформин - наиболее часто назначаемое лекарственное средство при сахарном диабете 2 типа из-за очевидных эффектов этого препарата в снижении сердечно-­сосудистого риска
23-25 Воздействие дисгликемии на вегетативную функцию организма
Винченца Спаллоне профессор, кафедра эндокринологии Университета Рим Тор Вергата (г. Рим, Италия)
В данной публикации рассматривается взаимодействие между дисгликемией и вегетативной дисфункцией.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

8 «Щаслива печінка»: старт всеукраїнського марафону
Печінка є найпотужнішою хімічною лабораторією, в якій щогодини відбуваються тисячі хімічних реакцій. Також печінка виступає головним фільтром нашого організму, підтримує наш імунітет, депонує кров і виконує безліч інших завдань.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

16-17,22 Оценка влияния сахарного диабета на прогнозирование развития цирроза и других исходов неалкогольной жировой болезни печени с помощью неинвазивных методик диагностики фиброза, основанных на определении сывороточных индексов
L.C. Bertot, G.P. Jeffrey, В. de Boer, G. MacQuillan, G. Garas, J. Chin, Yi Huang, L.A. Adams
Установлено, что пациенты с неалкогольной жировой болезнью печени и сопутствующим сахарным диабетом более подвержены риску развития цирроза и смерти, причиной которой являются заболевания печени. Именно поэтому точная оценка фиброза у этих больных является крайне важной.
30-31 Тиждень боротьби з ожирінням: акцент на баріатричні хірургічні втручання
Учергове цей захід проходив 11­-15 листопада у Нэшвіллі (штат Теннессі, США). Він об’єднав всесвітньо відомих фахівців із боротьби з ожирінням, які обмінювалися новинами щодо інновацій та проривів у даній галузі. Цього року особливу увагу було приділено кардіальному компоненту ожиріння.
41-44 Сепсис – ​синдром чи інфекційна хвороба? Еволюція дилеми
В.С. Копча, д. мед. н., професор, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Сепсис – украй тяжке і небезпечне інфекційне захворювання. Тому він виділений в окрему самостійну нозологічну форму задовго до відкриття його збудників. Сепсис відомий медицині з античних часів. Проте медичні задачі, що визначають ситуацію із сепсисом, не вирішені. У той же час сучасні зміни інфектологічних обставин висувають нові вимоги.

ТИРЕОЇДОЛОГІЯ

35 Гіперпаратиреоз: діагностика та особливості лікувальної тактики
Хірург-ендокринолог Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України, кандидат медичних наук Ю. М. Таращенко
39-40 Селен и состояние щитовидной железы: акцент на результаты исследований
Селен обладает противовоспалительными, противоопухолевыми, антивозрастными свойствами и защищает клетки от оксидативного стресса. Максимальная концентрация этого микроэлемента достигается в щитовидной железе, что и указывает на его взаимосвязь со структурой и функцией этого эндокринного органа.