Тематичний номер «Діабетологія, Тиреоїдологія, Метаболічні розлади» № 2 (50) 2020 р.

Скачати PDF

ДІАБЕТОЛОГІЯ

3, 8-9 Агонисты рецепторов глюканоподобного пептида‑1 и ингибиторы натрийзависимого котранспортера глюкозы 2 типа: конкуренты или союзники?
О.В. Зиныч, д. мед. н., Н.Н. Кушнарева, к. мед. н., отделение возрастной эндокринологии и клинической фармакологии ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев
18-19 Амарил® М – ​нові можливості комбінованої терапії пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу
доктор медичних наук Л.К. Соколова, кандидат медичних наук С.В. Болгарська, доктор медичних наук А.М. Кваченюк, кандидат медичних наук В.Г. Науменко, доктор медичних наук О.В. Корпачева-Зінич, кандидат медичних наук К.М. Тронько, доктор медичних наук М.В. Власенко, кандидат медичних наук Ю.Б. Бєльчина, кандидат медичних наук В.Л. Орленко
20-21 Практичні аспекти досягнення ефективності інсулінотерапії
старша нау­кова співробітниця відділу діагностики та лікування метаболічних захворювань Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», кандидат медичних наук Яніна Андріївна Саєнко
22-23 Інтенсифікація терапії цукрового діабету 2 типу: перша фіксована комбінація інсуліну гларгіну та агоніста рецептора глюканоподібного пептиду‑1
завідувачка кафедри ендокринології Львівського медичного університету ім. Данила Галицького, доктор медичних наук, професор Аліна ­Мечиславівна Урбанович
29 Ефективність прегабаліну в лікуванні діабетичної периферичної нейропатії з больовим синдромом у пацієнтів із цукровим діабетом 1 та 2 типу
B. Parsons, C. Li, B. Emir, м. Нью-Йорк, A.I. Vinik, Eastern Virginia Medical School, м. Норфолк, США
33-35 Сучасні можливості інфузійної терапії у хворих на діабетичний кетоацидоз
О.А. Галушко, д. мед. н., професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, С.М. Недашківський, к. мед. н., доцент, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; С.І. Бабак, завідувач відділення, С.П. Дяченко, відділення інтенсивної терапії КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ
37-38 Що нового в лікуванні діабетичної нейропатії?
40-42 Діабетична ретинопатія: мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

13-14 Школа ендокринологічних інновацій
завідувачка кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор Юлія Ігорівна ­Комісаренко.
15-16 Школа ендокринолога: новий формат, сучасні дані та практичні рекомендації
віцепрезидент НАМН України, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», доктор медичних наук, професор ­Микола ­Дмитрович ­Тронько; викладачка «Школи ендокринолога», кандидат медичних наук ­Юлія ­Богуславівна ­Бельчина (ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України»); завідувачка науково-­консультативного відділу амбула­торно-профілактичної допомоги хворим з ендокринною ­патологією ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», кандидат медичних наук Валерія Леонідівна Орленко; кандидат медичних наук ­Юлія ­Валеріївна ­Булдигіна (ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України»).

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

31-32 Неалкогольний стеатогепатит –  ​міждисциплінарна проблема
Професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ, Україна), доктор медичних наук, професор Л.Л. Пінський
24-25 Застосування гормону росту у віковому аспекті
Завідувачка відділення дитячої ендокринної патології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» (м. Київ), старша наукова співробітниця, доцент кафедри ендокринології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Наталя ­Андріївна Спринчук
26-27 Мукополісахаридоз І типу – ​ рідкісна причина затримки росту в дітей
завідувач кафедри госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Геннадій Олександрович Леженко