Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 4 (58) 2020 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

10-11 Целіакія та несприйняття глютену без целіакії: що нового у 2020 році?
О.Ю. Губська, д. мед. н., професор, віце-президент Української спілки целіакії, член Європейського товариства з вивчення целіакії ESsCD, завідувачка кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; М.В. Аврамчук, фахівець з розробки продукту Сектору КМН Внутрішня медицина медичного відділу Медичної лабораторії «ДІЛА», м. Київ
18-19 Складне питання клінічної панкреатології – діагностика раку підшлункової залози: актуальність проблеми, реалії та перспективи
Л.С. Бабінець, д. мед. н., професор, І.М. Галабіцька, к. мед. н, Г.О. Хомин, кафедра первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
23 Obesity Week 2020: що нового в боротьбі з ожирінням?
34 Вплив антирефлюксної терапії на хронічний кашель, асоційований із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

5-6 Роль інгібіторів протонної помпи у забезпеченні оптимального терапевтичного ефекту у пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою
віцепрезидент Асоціації дієтологів України, доцент кафедри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, кандидат медичних наук О.А. Мартинчук
7-9 Роль пробиотиков при гастроэнтерологической патологии
С.М. Ткач, д. мед. н., профессор, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МОЗ Украины
13-15 Інгібітори протонної помпи: новітні уявлення про застосування у клінічній практиці
М.Б. Щербиніна, д. мед. н., професор, Ю.М. Бондаренко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
17 Особливості лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу в період пандемії
21-22 Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба – актуальна проблема цивілізації ХХІ століття
Є.С. Сірчак, д. мед. н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, М.П. Стан, асистент кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород
24-25 Роль кишкової мікробіоти в життєдіяльності людини та деякі особливості клінічної картини при хронічному панкреатиті
Т.М. Христич, д. мед. н., професор, ВДНЗ «Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича»; Д.О. Гонцарюк, ВНДЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
26-27 Актуальні питання сучасної гастроентерології
29-31 Особенности ведения больных с НПВП-индуцированной гастропатией: от понимания механизмов развития к стратегии профилактики и лечения
О.А. Бондаренко д. мед. н., профессор, Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого; А.Н. Агибалов, к. мед. н., врач-гастроэнтеролог, многопрофильная больница «ВитаЦентр», г. Запорожье; Е.А. Дядык, А.А. Стешенко
32-33 Європейські настанови UEG та ESNM щодо діагностики та лікування ахалазії
R.A.B. Oude Nijhuis, G. Zaninotto, S. Roman, G.E. Boeckxstaens та ін.