Тематичний номер «Акушерство, Гінекологія, Репродуктологія» № 4 (36), грудень 2019 р.

Скачати PDF

АКУШЕРСТВО

3-5 Ефективна антибіотикотерапія в лікуванні акушерського сепсису
Ю. В. Давидова, доктор медичних наук, професор, керівник відділу акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України (м. Київ)
10-12 Імунобіологічні препарати крові в акушерстві: міждисциплінарний діалог
І. Л. Кукуруза, В. В. Подольський, О. М. Борис, Р. О. Ткаченко, Д. О. Говсєєв
20 Роль полівітамінних і мінеральних комплексів у збереженні здоров’я людини впродовж перших 1000 днів життя
Ю.В. Давидова, д. мед. н., професор, керівник відділу акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ
25-26 Рекомендації ВООЗ щодо основної допологової допомоги: що можна використовувати на практиці?
В.І.  Медведь, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
27 Індукована вагітність: перинатальні проблеми та шляхи їх вирішення
28-29 Диференціальний діагноз при больовому синдромі за грудиною
А.Ю. Лиманська, к. мед. н., провідний науковий співробітник, Ю.В. Давидова, д. мед. н., професор, керівник відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ
37 Сучасна нутритивна підтримка вагітності
О. ­М. Носенко, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 Одеського національного медичного університету

ГІНЕКОЛОГІЯ

13 Бактериальный вагиноз: эволюция терапевтических опций на примере рекомендаций IUSTI
14 Дисменорея: принципи менеджменту згідно з постулатами доказової медицини
19 Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія: особливості ведення ВІЛ-інфікованих пацієнток
30 Запальні захворювання органів малого таза: сучасні принципи раціональної антибіотикотерапії
В. О. Потапов, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства й гінекології ДЗ «Дніпропетровська медична академія», доктор медичних наук
32-33 Роль магнію в лікуванні стрес-індукованих та клімактеричних розладів: комплексний підхід до вирішення проблеми
С. Р. Галич, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гіне­кології № 1 Одеського національного медичного університету
39 Сертаконазол в терапии вульвовагинального кандидоза
З. Н. Эфендиева, Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова