Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія, Інтенсивна терапія» № 1 (39), 2020 р.

Скачати PDF

ХІРУРГІЯ

3 Церулоплазмін: практичні аспекти застосування для прискореного відновлення пацієнтів хірургічного профілю
15-16,18 Ротація режимів антибіотикотерапії як один із напрямків подолання резистентності бактерій
В.В. Ващук1, к. мед. н., В.П. Андрющенко1, д. мед. н., професор, завідувач кафедри загальної хірургії, Т.В. Хомченко2, Т.П. Кирик1, 1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 2 Львівський центр легеневого здоров’я
22 Эффективность октреотида в лечении хронического панкреатита
27 Результати протоколу інтраопераційної іригації повідон-йодом області оперативного втручання для профілактики інфекцій у хірургії хребта
Ю. Ониші, К. Масуда, К. Тозава, Т. Каріта, Медичний центр Тама (м. Токіо, Японія)
30-31 Влияние диосмина на факторы ангиогенеза у пациентов с хроническими заболеваниями вен нижних конечностей

ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

4-6 Проблеми діагностики та лікування синдрому пахвинного болю у спортсменів
О.О. Коструб, д. мед. н., професор, Р.І. Блонський, к. мед. н., В.В. Котюк, к. мед. н., Р.В. Лучко, к. мед. н., ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
19,21 Сучасні можливості дієвого впливу на процеси репарації кісткової та хрящової тканини
С. С. Страфун, доктор Vijaya Juturu, С. П. Чорнобай

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

8,10-14 Клінічні настанови з анестезіологічного забезпечення в акушерстві*
О.О. Волков, д. мед. н., доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та МНС ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
29 Ефективність прегабаліну в лікуванні нейропатичного болю у пацієнтів із остеоартрозом
38-39 Организация и функционирование службы крови: международный опыт
Франсуаза Росси, Гай Раутман, Ричард Мэннинг, Патрик Роберт

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

32-34 История деятельности и роль профессора Н.Л. Володося в развитии отечественной и мировой сердечно-сосудистой хирургии
В.И. Троян, к. мед. н., А.В. Чинилин, В.А. Прасол, д. мед. н., профессор, ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины», г. Харьков