Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 4 (77) 2021 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3 Прогностична роль електролітних порушень у розвитку серцево-судинних захворювань та можливості їх корекції
5 Антитромбоцитарна терапія: балансування заради життя
9 Клівас: практичний досвід використання у різних клінічних ситуаціях
12 Аритмологія в Україні: сучасний стан, розвиток, досягнення та перспективи
15 Особливості антигіпертензивної терапії у пацієнтів із гіпертонією та ішемічною хворобою серця: місце комбінації телмісартану з амлодипіном
Л.А. Міщенко, д. мед. н., ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
27 Судинний вік як предиктор серцево-судинних ускладнень: можливості діагностики та корекції
37 Особливості ведення пацієнтів похилого віку із фібриляцією передсердь
47 Функціональні проби: звертаємося до підручника
51 Ефективність застосування розувастатину для профілактики венозної тромбоемболії
61 Оцінка ефективності й безпеки двокомпонентних комбінованих препаратів із фіксованим дозуванням для зниження артеріального тиску
63 Фібриляція передсердь: діагностика та лікування

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

17 Безпека антикоагулянтної терапії у коморбідних пацієнтів
28 Вплив комбінованої терапії амлодипіном та сартанами на перебіг інсомнії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу
Г.С. Ісаєва, д. мед. н., О.О. Буряковська, доктор філософії за спеціальністю «медицина», ДУ «Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
31 Синдром обструктивного апное сну та артеріальна гіпертензія
Г.В. Мостбауер, к. мед. н., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
35 Хвороба Фабрі: що має враховувати кардіолог при «несерцевому» скринінгу, діагностиці та лікуванні
39 Артеріальна гіпертензія із супутніми факторами ризику: як підвищити ефективність терапії?
Завідувач кафедри функціональної діагностики Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика (м. Київ), д. мед. н., професор Олег Йосипович Жарінов
41 Канадські рекомендації щодо ведення осіб з ожирінням та пов’язаними з ним ускладненнями
46 Мілдронат® – ​наднозологічний препарат для коморбідних пацієнтів
М.М. Долженко, д. мед. н., професор, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика (м. Київ)
60 Корекція енергодефіциту в пацієнтів із серцевою недостатністю: від гострих до хронічних станів