Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 3 (46) жовтень 2018 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

3 Современный взгляд на вертебро-базилярную болезнь
Л.А. Дзяк, профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАМН Украины, заведующая кафедрой нервных болезней и нейрохирургии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
5 Лікування нейропатичного болю
6 Всесвітній день боротьби з інсультом
8 Коли не встигли зробити тромболізис: тактика ведення пацієнта з гострим ішемічним інсультом
Г.П. Пасічник, кандидат медичних наук, завідувач неврологічного відділення інтенсивної терапії (ВІТ) Інсультного центру Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами
10-11 Танці очей
М.М. Орос, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психології Ужгородського національного університету
12-13 Медична реабілітація і рефлексотерапія в неврології та сімейній медицині: від теорії до практики
О.Є. Коваленко, д. мед. н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
14 Дифференцированное лечение когнитивных нарушений
­Т.­Н. ­Слободин, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика
28-29 IV Східноєвропейський курс з епілепсії ILAE-CEA
А.Є. Дубенко, Т.А. Литовченко, Л. Б. Мар’єнко та ін.
30-31 Розробка та валідація методики для оцінки ризику падінь із метою використання в межах первинної медичної допомоги
32-34 Поддерживающая терапия вортиоксетином в течение года при большом депрессивном расстройстве: эффективность и переносимость по данным анализа пяти исследований
41 Бессонница: последствия нарушения сна и пути решения проблемы
С.Г. Нетрусова, к. мед. н., заведующая отделением кризисных состояний, Территориальное медицинское объединение «Психиатрия», г. Киев
43-44 Біль у спині та м’язовий спазм: що треба знати неврологу?
М.М. Орос, д. мед. н., професор, В.В. Грабар, кафедра неврології, нейрохірургії та психіатрії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
45-46 Нейропротекторная терапия острых неврологических состояний: «интуитивный» метод лечения или научно обоснованный подход?
С.А. Дубов, доктор медицинских наук, президент Ассоциации анестезиологов Украины,профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца (г. Киев), Л.А. Дзяк, профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАМН Украины, заведующая кафедрой нервных болезней и нейрохирургии ГУ «Днепропетровская ­медицинская академия МЗ Украины»
48-49 Полимодальные эффекты Актовегина у пациентов с высоким уровнем коморбидности
М.Н. Кочуева, д. мед. н., профессор, Харьковская медицинская академия последипломного образования

ПСИХІАТРІЯ

15 Эволюция антидепрессантов: может ли форма изменить содержание?
А.В. Зайченко, ­профессор, доктор медицинских наук, заведующая ­кафедрой фармакологии Национального медицинского университета им. А.А. Бого­мольца
17-18 Панічний і генералізований тривожний розлади. У страху очі великі?
М.М. Орос, д. мед. н., професор, Т.В. Іваньо, кафедра неврології, нейрохірургії та психіатрії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
19-21 Организация медицинской помощи пациентам с биполярным расстройством семейными врачами
И.А. Марценковский, к. мед. н., И.И. Марценковская, к. мед. н., ГУ «Научно-исследовательский институт психиатрии МЗ Украины», г. Киев
22-25 Инсайт при расстройствах шизофренического спектра: связь с поведением, настроением и субъективным качеством жизни, лежащие в основе причины и перспективы лечения
P.H. Lysaker, M.L. Pattison, B.L. Leonhardt, S. Phelps, J.L. Vohs
26-27 Сучасні підходи до лікування пацієнтів з обсесивно-компульсивним розладом та мігренню
М.М. Орос, професор, доктор медичних наук, Т.М. Слободін, доктор медичних наук, ­професор ­кафедри неврології № 1 Національної медичної академії післядипломної ­освіти ім. П.Л. Шупика, почесний член Міжнародного товариства з ви­вчення розладів руху та Міжнародного товариства нейронаук
35 Молодь і психічне здоров’я у світі, що змінюється
36-39 Что вызывает психоз? Общий обзор протективных факторов и факторов риска
J. Radua, V. RameUa-Cravaro, J.P.A. Ioannidis, A. Reichenberg и др.