Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 4 (47) грудень 2018 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

3-4 Лікування пацієнтів із гострим ішемічним інсультом: рекомендації Американської асоціації серця та Американської асоціації інсульту
11-12 Від нейропротекції до відновлення когнітивної функції – можливості поліпшення якості життя пацієнта з порушенням мозкового кровообігу
14-15 Сучасні погляди на лікування ішемічного інсульту
27 Терапія коморбідного пацієнта: фокус на доказовості
С.А. Тихонова, лікар-кардіолог вищої категорії, професор кафедри внутрішньої медицини № 2 Одеського національного медичного університету
29 Холіну альфосцерат – природна сполука з комплексною нейропротекторною дією
30 Альтернирующая гемиплегия детского возраста
В. И. Харитонов, ТМО «ПСИХИАТРИЯ», г. Киев
31 Спондилогенна та вертебробазилярна недостатність – ​чи існує зв’язок?
О.Л. Товажнянська, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри неврології № 2 Харківського національного медичного університету
38 Синдром помірної когнітивної недостатності – ​шлях до деменції
Г. С. Московко, доцента кафедри неврології та нейрохірургії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

ПСИХІАТРІЯ

13 Ведення пацієнтів із психотичними розладами
16-19 Принципы применения психотропных лекарственных средств у детей и подростков
20-21 Довготривале лікування антипсихотичними препаратами при шизофренії: систематичний огляд та мережевий метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень
Ying Jiao Zhao, Liang Lin, Monica Teng, Ai Leng Khoo, Lay Beng Soh, Toshiaki A. Furukawa, Ross J. Baldessarini, Boon Peng Lim, Kang Sim
22 Чи можливо зберегти психічне здоров’я в сучасному світі?
23 Новітні стратегії застосування антипсихотиків
Д. О. Мангубі, к. мед. н., заві­дувач відділенням первинного психотичного епізоду Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні № 3, Н. О. Марута, д. мед. н., професор, керівник відділу неврозів та пограничних станів Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України
24-25 Сучасні досягнення та перспективи розвитку нейропсихофармакології
І.А. Марценковський, к. мед. н., завідувач відділу психічних розладів дітей та підлітків Науково-дослідного інституту психіатрії МОЗ України, м. Київ
26 ІІ Науково-практична школа з питань аутизму — актуальні проблеми та шляхи їх вирішення
І. А. Марценковський, Л.Г. ­Кирилова, А. Л. Горб, Ю.В. Сульська
32 Расстройства аутистического спектра
39 Сучасний менеджмент депресивних розладів із позиції доказової медицини
О.О. Хаустова, доктора медичних наук, професора кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), лікаря-психіатра вищої категорії
45-46 Депрессия: лечение и ведение пациентов

ПСИХОТЕРАПІЯ

40-41 Школа психотерапевта: практика психокоррекции
Д. В. Русланов, к. мед. н., доцент кафедры физического воспитания, Харьковская государственная академия дизайна и искусств
42-44 Поведенческая и когнитивно-поведенческая терапия при лечении алкогольной зависимости
А.В. Копытов, Д.А. Донской, В.Н. Сидоренко, УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь