Тематичний номер «Інсульт» №1 2022 р.

Скачати PDF

ІНСУЛЬТ

3 Раннє відновлення пацієнтів після інсульту: доказова база ефективності препарату Церебролізин®
Майкл Брайнін, професор, австрійський невролог, почесний професор Дунайського університету Кремс (Австрія)
7 Аспекти профілактики гострого інсульту в пацієнтів із COVID‑19
М.А. Тріщинська, д. мед. н., професорка кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ)
8 Чи є нейропротективні засоби корисними у хворих на ішемічний інсульт?
Н.М. Борнштейн, професор неврології, завідувач відділення головного мозку Медичного центру «Шааре Цедек» (Єрусалим, Ізраїль); Д.М. Храмцов, к. мед. н., асистент кафедри неврології Одеського національного медичного університету; Ю.М. Ворохта, к. мед. н., лікар-невролог, асистент кафедри неврології Одеського національного медичного університету
10 Нові можливості запобігання інсульту в пацієнтів із фібриляцією передсердь
Ю.В. Фломін, к. мед. н., доцент, лікар-невролог, завідувач інсультного центру клініки «Оберіг»
12 Лікування постінсультної депресії у пацієнтів молодого віку
14 Сучасні досягнення у вивченні механізмів та лікуванні постінсультних епілептичних нападів
16 Внутрішньовенний тромболізис для лікування гострого ішемічного інсульту
19 Лікування постінсультної депресії: аналіз відповіді пацієнтів на есциталопрам
21 Хвороба Фабрі як одна із форм патології малих судин головного мозку
В.М. Міщенко, д. мед. н., професор, керівник відділу судинної патології головного мозку та реабілітації ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (м. Харків)
23 Діагностування та лікування тромбозу церебральних венозних синусів та вакциноіндукованої імунної тромботичної тромбоцитопенії
25 Сучасні підходи до лікування фібриляції передсердь із метою поліпшення вторинної профілактики інсульту
Т.В. Гетьман, к. мед. н., ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України; К.В. Антоненко, к. мед. н., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Ю.В. Фломін, к. мед. н., експерт МОЗ України з неврології та інсульту, завідувач інсультного центру МЦ «Універсальна клініка «Оберіг»
27 Тромболітична терапія при ішемічному інсульті: вплив різних факторів на ефективність та несприятливі результати
С.М. Стаднік, д. мед. н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
31 Аналіз ефективності терапії прегабаліном у пацієнтів із післяінсультним невропатичним болем центрального ґенезу
32 Проблема порушень сну під час пандемії COVID‑19
О.С. Чабан, д. мед. н., професор, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
34 Ведення пацієнтів після позасерцевих і неневрологічних операцій: обстеження та лікування для зниження ризику гострого інсульту
38 Ішемічний інсульт: маско, я вас знаю?
С. М. Стаднік, д. мед. н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
41 Оцінка ефективності та безпеки агомелатину, сертраліну й есциталопраму при старечій післяінсультній депресії
43 Віддалений період ішемічного інсульту: сучасні можливості захисту нейроваскулярного юніту
М.А. Тріщинська, д. мед. н., професорка, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ
46 Ключові аспекти ведення пацієнтів із транзиторною ішемічною атакою
49 Роль рівня ліпідів крові та ліпідознижувальної терапії у пацієнтів з інсультом і різними ураженнями мозкових артерій
51 Порівняння переваг і ризиків подвійної та однокомпонентної антитромбоцитарної терапії для вторинної профілактики інсульту
53 Практичні рекомендації щодо вторинної профілактики ішемічного інсульту та транзиторної ішемічної атаки