Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 1 (57), лютий 2019 р.

Скачати PDF

ОНКОЛОГІЯ

8-9 Нові можливості в терапії рефрактерного метастатичного колоректального раку
М. Ешенбреннер, О.О. Колеснік, Я.В. Шпарик, О.О. Ковальов, О.В. Пономарьова
11 Атезолізумаб: прорив у лікуванні дрібноклітинного раку легені за останні майже 30 років
12-13 44-й конгресс Европейской ассоциации трансплантации костного мозга
Е.В. Кущевой, гематолог, научно-исследовательское отделение химиотерапии гемобластозов и адъювантных методов лечения, Национальный институт рака, г. Киев
Обзор сессии, посвященной терапии лимфомы Ходжкина
14 Кітруда® знижує ризик смерті на 31% порівняно з хіміотерапією у попередньо лікованих пацієнтів із прогресуючим раком стравоходу та гастроезофагеального з’єднання, у яких пухлини експресують PD-L1
14 FDA надало статус пріоритетного розгляду препарату Кітруда® для першої лінії лікування пацієнтів із рецидивуючим чи метастатичним плоскоклітинним раком голови та шиї
15 Вакцина проти вірусу папіломи людини – ​важливий інструмент для первинної профілактики раку шийки матки
Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, головний позаштатний спеціаліст з онкоімунології та імунотерапії Національного інституту раку, доктор медичних наук, професор Ю.Я. Гріневич
18 Комбінація атезолізумабу та наб-паклітакселу в 1-й лінії терапії при PD-L1‑позитивному метастатичному потрійному негативному раку грудної залози
18 Дослідження TRIBE-2: пошук оптимальної стратегії 1-ї та 2-ї ліній терапії при метастатичному колоректальному раку
23 FDA схвалило пріоритетний розгляд препарату ентректиніб компанії Roche
24-26 Современные мультидисциплинарные подходы в лечении гастроинтестинальных стромальных опухолей
А.М. Тищенко, Е.В. Мушенко, Р.М. Смачило, Н.Н. Брицкая, А.Л. Сочнева, О.В. Иваненко
34-36 Трудный диагноз: бронхиолоальвеолярный рак в практике пульмонолога
В.А. Сергеева, Р.Н. Стешенко, А.А. Рощина, Ю.С. Астраханцева
37-38 Использование теста Oncotype DX® для персонализированного лечения женщин с ранним раком молочной железы
А.А. Мельник, к. биол. н., г. Киев
39 Пертузумаб в ад’ювантній терапії HER2-позитивного раку грудної залози ранніх стадій

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

17 Активність ельтромбопагу при тяжкій апластичній анемії
Ф. Шайнберг, відділення гематології, Hospital A Beneficencia Portuguesa, м. Сан-Паулу, Бразилія
31 Рекомбінантний людський тромбопоетин у лікуванні тромбоцитопенії після хіміотерапії у пацієнтів з гострим лейкозом
Xia Zhen, Chen Yu, Du Xin, Zhang Mei, Chen Zhizhe, Bai Qingxian, Mao Ping, Chen Jie, Zhu Xiongpeng, Chen Jieping, Liu Ting, Feng Ying, Shen Zhixiang

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

5-6 Вирус папилломы человека и его выявление методом самозабора: европейская модель скрининга
А.А. Ковалев, д. мед. н., профессор, заведующий кафедрой онкологии Запорожской медицинской академии последипломного образования