Тематичний номер «Онкологія, Гематологія, Хіміотерапія» № 4 (71) 2021 р.

Скачати PDF

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

34-35 Нелегкий шлях, перспективи, успіхи у лікуванні лімфом в Україні
І.А. Крячок, Т.П. Перехрестенко, В.І. Юрчишина, Є.В. Кущевий, В.В. Парамонов
З нагоди Всесвітнього дня боротьби з лімфомами
48-49 П’ятнадцята річниця Асоціації допомоги інвалідам та пацієнтам з хронічними лімфопроліферативними захворюваннями – досягнення та співпраця
В.І. Юрчишина, І.А. Крячок, С.М. Кожухов, Н.В.Довганич, О.О. Єфіменко, Л.А. Проскурня, Н.А. Зданевич, Н.М. Міхньова

ОНКОЛОГІЯ

19 Лікар-онколог про труднощі й особливості діагностики онкологічних захворювань
хірург-онколог Медичної мережі «Добробут» К.В. Копчак
22 Передопераційне та післяопераційне лікування раку шлунка
О.Ю. Добржанський, хірург-онколог, Ю.М. Кондрацький, к. мед. н., завідувач відділення, Р.І. Фридель, к. мед. н., хірург-онколог, А.В. Колесник, хірург-онколог, А.В. Мініч, хірург-онколог, Є.А. Шудрак, хірург-онколог, відділення пухлин стравоходу та шлунка, Національний інститут раку, м. Київ
24-25 Персоналізована онкологія: переваги та невирішені питання
експерт МОЗ України за спеціальністю «Онкологія», завідувач кафедри онкології ДУ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», доктор медичних наук, професор О.О. Ковальов
27-28 Оцінювання та лікування побічних явищ, зумовлених застосуванням комбінації інгібіторів BRAF i MEK
38-39 Подільські дні онкології: сучасні аспекти діагностики та лікування злоякісних пухлин шкіри, легень, грудної залози у світі
В.О. Зуб, В.О. Незамай, М.Ф. Анікусько, М.М. Кукушкіна
44-45 Передракові ураження, рак і спадкові синдроми раку шлунка
51 Якість життя, пов’язана зі здоров’ям, у жінок у пременопаузі з поширеним HR+/HER2- РМЗ: результати лікування рибоциклібом у поєднанні з ендокринною терапією
N. Harbeck, F. Franke, R. Villanueva-Vazquez, Y.-S. Lu, D. Tripathy, L. Chow, G.K. Babu, Y.-H. Im, D. Chandiwana, A. Gaur, B. Lanoue, K. Rodriguez-Lorenc, A. Bardia
Дані рандомізованого клінічного дослідження III фази MONALEESA-7
52-53 Світові стандарти керування болем, пов’язаним із раком
55-56 Реальна ефективність бригатинібу у пацієнтів з ALK+ метастатичним недрібноклітинним раком легені, які раніше вже отримували лікування
Результати дослідження UVEA-Brig

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

10-12 Ефективність лікування пацієнтів із хворобою Гоше 1 типу іміглюцеразою: 20-річний досвід
23 Таліглюцераза альфа: безпека й ефективність у 6 клінічних дослідженнях у дорослих і дітей із хворобою Гоше
А. Zimran, M. Wajnrajch, B. Hernandez, G.M. Pastores
29-32 Сучасна концепція ведення кровотеч за наявності чи відсутності розладів системи гемостазу
І.Р. Гартовська, Р.О. Ткаченко, В.В. Красівська, Є.В. Авер’янов
42-43 D-димер і ковід: коротко про головне
О.В. Кучер, д. мед. н., професор кафедри гематології і трансфузіології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

6-7 Майстер-клас до Всесвітнього дня боротьби з лімфомами: можливості підвищення ефективності терапії при ДВКЛ
І.А. Крячок, Г. Ленц, Л.В. Михальська, Т.П. Перехрестенко
13 Імунофенотипування методом проточної цитометрії у діагностиці множинної мієломи
провідний фахівець з імунодіагностики онкогематологічних захворювань Медичної лабораторії «Діла» В.В. Конашенкова
21 Ведення пацієнтів з мієлопроліферативними неоплазіями: як обрати оптимальну стратегію лікування?
керівник Центру гематології, хіміотерапії гемобластозів та трансплантації кісткового мозку Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор С.В. Клименко
36-37 Значення даратумумабу у підтримці якості життя пацієнтів з множинною мієломою
Л.В. Михальська, завідувачка Центру гематології, хіміотерапії гемобластозів та променевої терапії КЛ «Феофанія» ДУС, м. Київ
41 Перевага брентуксимабу ведотину у лікуванні хворих на CD30+ периферичну Т-клітинну лімфому
Результати дослідження ECHELON-2
46-47 Леналідомід і помалідомід у лікуванні пацієнтів з множинною мієломою
міжнародний експерт, професор Ягеллонського університету (м. Краків, Польща) А. Юрчишин.

ГЕМАТОЛОГІЯ

16-17 Набута гемофілія: основні принципи діагностики та лікування
О.В. Стасишин, д. мед. н., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів

ОНКОУРОЛОГІЯ

5 Нове в системному лікуванні поширеного та метастатичного нирковоклітинного раку
старший науковий співробітник відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку (м. Київ), кандидат медичних наук О.Е. Стаховський
33 Можливості лікування місцево-поширеного та метастатичного раку передміхурової залози та сечового міхура
завідувачка відділення хіміотерапії № 1 Київського міського клінічного онкологічного центру, доцент кафедри онкології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук О.В. Пономарьова