Тематичний номер «Пульмонологія, Алергологія, Риноларингологія» № 3 (31) вересень 2015 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

K. Kowal, L. DuBuske Биластин в лечении аллергического ринита
K. Kowal, L. DuBuske

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

Ю.И. Фещенко Лечение бронхиальной астмы: заглянем в будущее
А.С. Сенаторова, Л.Н. Черненко, Л.Г. Тельнова и др. Эозинофильная пневмония у детей: клиническое наблюдение
А.С. Сенаторова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педиатрии № 1 и неонатологии, Л.Н. Черненко, к.м.н., ассистент кафедры, Л.Г. Тельнова, к.м.н., доцент кафедры, Е.М. Пушкарь, Н.В. Башкирова, Харьковский национальный медицинский университет, КУОЗ «Областная детская клиническая больница», г. Харьков
Ю.М. Мостовий Ефективне лікування негоспітальної пневмонії: кілька простих правил (За матеріалами науково-практичної конференції «Сучасні підходи до лікування найбільш розповсюджених терапевтичних захворювань», на якій відбулася презентація довідника «Пневмонія – ключові положення», що був підготований за підтримки компанії Сандоз )
20-21 стр. Современные методы контроля над бронхиальной астмой: в центре внимания тиотропия бромид
Е.А. Речкина Кашель у детей: современные подходы к лечению
Е.А. Речкина, д.м.н., заведующая отделением детской пульмонологии и аллергологии ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев
В.К. Гаврисюк, Г.Л. Гуменюк, Е.А. Меренкова и др. Атипичные проявления саркоидоза органов дыхания: клинические наблюдения
В.К. Гаврисюк, д.м.н., профессор, Г.Л. Гуменюк, к.м.н., Е.А. Меренкова, к.м.н., О.В. Страфун, к.м.н., Н.С. Шкуренко, О.В. Быченко, ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев

СУЧАСНА ФТИЗІАТРІЯ

Ю.І. Фещенко, С.О. Черенько Нові перспективи подолання туберкульозу: Україна приєдналась до клінічних випробувань нової схеми лікування хворих на чутливий та хіміорезистентний туберкульоз
Ю.І. Фещенко, академік НАМН України, д.м.н., професор, С.О. Черенько, д.м.н., професор, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

В.І. Попович «Крок за кроком ми маємо йти до Європи, постійно підвищуючи планку надання якісної оториноларингологічної допомоги і рівень професійної освіти…»
В.І. Попович доктор медичних наук, професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Оториноларингологія», завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету
В.І. Попович Гострий бактеріальний риносинусит. Сучасні погляди на етіопатогенез, діагностику та лікування
В.І. Попович, доктор медичних наук, професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Оториноларингологія», завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету
В.І. Попович Клінічний випадок. Тактика клінічної діагностики та фармакотерапії (Гострий бактеріальний риносинусит)
40-41 стр. ХII з’їзд оториноларингологів України – ключова подія року
K. Stelter Тонзиллит и тонзиллофарингит у детей
K. Stelter, отделение оториноларингологии, хирургии головы и шеи, Медицинский центр Гроссхадерн, г. Мюнхен (Германия)
С.М. Пухлик, О.В. Титаренко, В.В. Колесниченко Фармакотерапия ЛОР-заболеваний у беременных
С.М. Пухлик, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии; О.В. Титаренко, В.В. Колесниченко, Одесский национальный медицинский университет
48 стр. Місцеві антисептики в оториноларингології: не варто нехтувати можливостями

АЛЕРГОЛОГІЯ

35 стр. Цетиризин в лечении аллергического ринита: вопросы и ответы
Ю.В. Марушко, Г.Г. Шеф Алергічні реакції негайного типу в дітей: набряк Квінке й анафілактичний шок
Ю.В. Марушко, д.м.н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 3, Г.Г. Шеф, к.м.н., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов Нові можливості контролю та лікування хронічної кропив’янки
С.В. Зайков, д.м.н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ; А.Є. Богомолов, к.м.н., О.В. Катілов, к.м.н, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова