Статьи

02.10.2020 Ендокринологія Как помочь пациенту бросить курить: методические рекомендации

Как известно, курение является модифицируемым фактором риска развития сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований и нарушений репродуктивного здоровья. Главную роль в борьбе с курением играет врач общей практики, который обязан информировать пациента о последствиях воздействия табачного дыма на организм и оказывать помощь в прекращении курения....

02.10.2020 Ендокринологія Эффект бабочки, или Как с помощью йода и селена предотвратить стихийное бедствие

Щитовидную железу (ЩЖ), «королеву» эндокринной системы, часто сравнивают с бабочкой, ведь правая и левая доли железы, соединенные узким перешейком, удивительно напоминают распахнутые крылья красивого насекомого. «Трепетание крыльев» этого уникального органа может действительно спровоцировать бурю и шторм в организме: изменение синтеза йодосодержащих гормонов (трийодтиронина – Т3, тетрайодтиронина – Т4), определяющих активность различных метаболических процессов (белкового, углеводного, жирового обмена) и функционирование нервной системы, пагубно сказывается на состоянии организма в целом, предрасполагая к развитию разнообразной патологии....

02.10.2020 Ендокринологія Школа ендокринології для лікарів загальної практики

26 травня в м. Києві традиційно відбулася онлайн-конференція «Школа ендокринології для лікарів загальної практики – сімейної медицини», котра входить до щорічного циклу регіональних заходів. Науковими організаторами проєкту стали Українська асоціація клінічних ендокринологів, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України (м. Київ) і кафедра ендокринології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ). Технічним організатором виступила компанія «ЛАВ КОНСАЛТ». Глядачі мали змогу ознайомитися з актуальними напрямами в ендокринології, клінічними випадками найпоширеніших ендокринологічних захворювань, узяти участь в інтерактивному спілкуванні, вивчати сучасні підходи в лікуванні ендокринних патологій із погляду суміжних дисциплін....

02.10.2020 Ендокринологія Надмірна маса тіла в пацієнтів із цукровим діабетом: ризики чи можливості?

14 липня відбулася міжнародна онлайн-конференція «Сучасні підходи до лікування цукрового діабету 2 типу». У межах заходу велику увагу було приділено аспектам надлишкової маси тіла й ожиріння як із погляду загальної проблеми популяційного здоров’я, так і з позицій підходу до профілактики цукрового діабету (ЦД) 2 типу та його лікування. Учасники конференції мали можливість поставити запитання й отримати вичерпні відповіді на них від провідних діабетологів зі світовим іменем. На запитання, пов’язані з проблемою ожиріння, відповів заслужений діяч науки і техніки України, член‑кореспондент НАМН України, завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук, професор Борис Микитович Маньковський....

02.10.2020 Ендокринологія Андрогенодефицит и кардиоваскулярный риск

Известно, что заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у мужчин в 2-5 раз выше, чем у женщин, у которых до наступления менопаузы реализуется кардио- и вазопротекторные эффекты эстрогенов. Поиск причин высокой смертности мужчин привлек внимание исследователей к проблеме раннего возрастного андрогенодефицита как одного из малоизученных факторов риска (ФР) развития хронических заболеваний и преждевременной смерти....

02.10.2020 Кардіологія Порівняльна ефективність торасеміду та фуросеміду в симптоматичній терапії в пацієнтів із СН: попередні результати рандомізованого дослідження TORNADO

Серцева недостатність (CН) є однією з найпроблемніших серцево-судинних патологій; її поширеність серед дорослого населення економічно розвинених країн становить приблизно 2%, а серед осіб віком понад 70 років цей показник зростає до 10%. Незважаючи на певні успіхи в лікуванні, СН продовжує залишатися захворюванням зі вкрай несприятливим прогнозом. Показник 5-річної смертності після встановлення діагнозу СН досягає 50%. Ці невтішні статистичні дані спонукають дослідників до пошуку оптимальних терапевтичних рішень, джерелом яких є дані клінічних випробувань. У цій статті ми розглянемо наявну доказову базу порівняльної ефективності сечогінних препаратів у лікуванні СН. ...

02.10.2020 Кардіологія Артеріальна гіпертензія та когнітивна функція: профілактика когнітивних порушень

8-9 липня в уже традиційному для періоду коронавірусної пандемії онлайн-форматі відбулася клінічна школа «Артеріальна гіпертензія – коморбідність та супутні стани»....

01.10.2020 Кардіологія Ривароксабан для профілактики інсульту в пацієнтів із фібриляцією передсердь: цінність доказів із реальної практики

Дослідження, що проводяться в умовах реальної практики, є цінним джерелом інформації про довгострокову безпеку й ефективність ліків при їх повсякденному застосуванні, зокрема в тих категорій пацієнтів, які могли не потрапити до рандомізованих контрольованих досліджень (РКД). Цей огляд присвячено дослідженням реальної практики застосування ривароксабану для профілактики інсульту в пацієнтів із фібриляцією передсердь (ФП). Обговорюються клінічна значущість і обмеження таких даних....

01.10.2020 Кардіологія Раміприл: потужна антигіпертензивна дія та доведене покращення прогнозу

У наш час, коли переваги нормалізації артеріального тиску (АТ) чітко доведено, а на фармацевтичному ринку наявна велика кількість антигіпертензивних препаратів (АГП), перед лікарем постає проблема вибору оптимального засобу. Серед схвалених провідними фаховими товариствами п’яти класів АГП особливу увагу привертають інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ) як медикаменти, котрим притаманна низка додаткових сприятливих кардіоваскулярних впливів....

01.10.2020 Кардіологія Кардиомиопатия Фидиппида: обзор литературы и описание клинического случая

В 490 г. до н. э. персы под предводительством царя Дария I напали на греков, армия которых по своей численности значительно уступала силам противника. Перед началом битвы в Спарту с просьбой о помощи был отправлен 40-летний афинский гонец Фидиппид, которому пришлось пробежать по гористой местности около 75 миль. Хотя спартанцы и согласились помочь греческой армии, сделать это незамедлительно по религиозным мотивам не смогли. Фидиппид был вынужден возвратиться в Марафон, преодолев, таким образом, 150 миль менее чем за 2 дня. ...

01.10.2020 Ревматологія Лімфатичні набряки в осіб похилого віку: етіологія, діагностика та консервативне лікування

Британське дослідження показало, що поширеність хронічного набряку в загальній популяції становить близько 1,33 випадку на 1 тис. осіб, утім, у віковій групі понад 65 років цей показник є значно вищим: 5,4/1000. При цьому більшу схильність до набряків зафіксовано в жінок (2,15/1000 проти 0,47/1000 для чоловіків)....

01.10.2020 Кардіологія Артеріальна гіпертензія: новини з останніх клінічних шкіл і конференцій у форматі онлайн

Уже півроку світова медична спільнота зустрічається для обміну думками й досвідом здебільшого у віртуальному просторі. Українські лікарі активно підтримують цей тренд, адже фахова інформація, котру надають експерти в рамках таких заходів, є ефективним інструментом професійного розвитку....