0 %

Тематичний номер «Урологія. Нефрологія. Андрологія» № 2 (9), червень 2017 р.

Скачати PDF

УРОЛОГІЯ

3 стр. Пути оптимизации антибиотикотерапии инфекций мочевых путей
7 стр. Влияние силденафила на врожденный и приобретенный иммунитет
M. Kniotek, A. Boguska
19 стр. Вплив екстракту якірців сланких на стан чоловіків із сексуальними порушеннями
В.В. Спиридоненко, к. мед. н., ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ; В.В. Козлов, к. мед. н., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
23 стр. Комбінація левофлоксацину та орнідазолу в лікуванні інфекцій сечових шляхів
24 стр. Рекомендации EAU и AUA по лечению стриктур уретры
О.Д. Шимкив, к. мед. н., заведующая консультативной поликлиникой Киевской городской клинической больницы № 11
30 стр. Возрастной частичный андрогенный дефицит у мужчин
В.В. Спиридоненко, к. мед. н., ГУ «Институт урологии НАМН Украины», г. Киев; В.В. Козлов, к. мед. н., Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев

НЕФРОЛОГІЯ

32 стр. Застосування ентеросорбентів у лікуванні хронічної хвороби нирок
33 стр. Цукровий діабет та діабетична нефропатія у дітей: окремі питання
С.П. Фоміна, д. мед. н., ДУ «Інститут нефрології Національної академії медичних наук України», м. Київ
38 стр. Носійство умовнопатогенних мікроорганізмів та виживання хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії
І.М. Шіфріс, ДУ «Інститут нефрології НАМН України», м. Київ

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

42 стр. Рецепт: от античности к ХХІ веку