Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 23 (420), грудень 2017 р.

Скачати PDF

ДО ОБГОВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

50-51 стр. Шляхи зменшення дитячої смертності
І. В. Сисоєнко, О. А. Корчинська, О. В. Лінчевський та ін.
За підсумками круглого столу, 29 листопада, м. Київ

СВІТОВИЙ КОНГРЕС

16-18 стр. 17-й Европейский конгресс EURETINA: превосходя все ожидания
J. van Meurs, D.J. Coleman, F. Behar-Cohen и др.
По итогам международного конгресса, 7-10 сентября, г. Барселона, Испания
18 стр. EURORETINA 2017: взгляд изнутри
О.П. Витовская

КОНФЕРЕНЦІЯ

28-29 стр. Школа МРТ 2017 – важное научное событие в жизни украинских радиологов
С. Халилова, Т. Ялинская, И. Нимунис-Савицка и др.
По итогам научной школы, 10-11 ноября, г. Киев

НЕВРОЛОГІЯ

19 стр. Особливості курації хворих з хронічною ішемією мозку
О.Є. Коваленко
За підсумками науково-практичної конференції, 4-5 вересня, м. Бердянськ
20-22 стр. Принципы и инструменты фармакопрофилактики стресс-зависимой патологии в общемедицинской практике
С. Г. Бурчинский
25 стр. Неврологія • Дайджест

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

3, 6 стр Чому зростає кількість призначень препаратів метформіну для лікування цукрового діабету 1 типу?
О. В. Камінський, д. м. н., завідувач відділу радіаційної ендокринології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

45-46 стр. Ефективність препарату Азибіот® у лікуванні пацієнтів з негоспітальною пневмонією
С. С. Сімонов, к. м. н., А. П. Гришило, к. м. н., ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», м. Київ
49 стр. Выбор антибактериальной терапии при инфекционном обострении ХОЗЛ тяжелого течения
Л. ­В. Юдина
По итогам научно-практического семинара, 29 сентября, Киев – Харьков – Винница – Полтава
60 стр. Респіраторні інфекції в терапевтичній практиці: розбір клінічних випадків
Доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат медичних наук Уляна Богданівна Чуловська

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

33-34 стр. Преодолевая инфекции, спасаем жизнь
Ч. Фельдман, Ю. И. Фещенко, А. С. Лопатин и др
По итогам международной веб-конференции, 15 ноября
37 стр. Готуємося до сезону ГРВІ: ефективна профілактика респіраторних інфекцій у групах ризику
38-39 стр. Актуальные инфекционные заболевания: коротко о главном
В. И. Трихлеб, И. Л. Марычев, Ю. Алхазов и др.
По итогам научно-практической конференции, 23-24 ноября, г. Киев

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

43 стр. Выдающийся дар и оборванная жизнь…
А.М. Пучковский

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

41-42 стр. Антибиотикорезистентность возбудителей внутрибольничных инфекций в Украине: взгляд экспертов
С. А. Дубров, М. Н. Пилипенко, А. А. Шудрак и др.

ПЕДІАТРІЯ

53 стр. Фитопрофилактика развития острых респираторных заболеваний у детей
А.Е. Абатуров, С.П. Кривопустов, Т.А. Крючко

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

14-15 стр. Рефракционный пленер 2017: фокус на инновации в офтальмологии
С. Рыков, А. Крючко, Т. Самойлюк и др.
По итогам научно-практической конференции, 20-21 октября, г. Киев