Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 1 (494), 2021 р.

Скачати PDF

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

43-44 Проблеми гастроентерології під час пандемії COVID-19
Ю.М. Степанов, В.А. Потабашній, Н.В. Харченко, А.Е. Дорофєєв, О.К. Дуда, О.О. Бондаренко
47 Наявні підходи до лікування необстеженої диспепсії в Україні: результати післямаркетингового дослідження ROMA IV 40 DSR
С. М. Ткач, д.м.н., професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
48-51 Сучасні погляди на стеатоз печінки: ігнорувати чи лікувати?
О. М. Радченко, д.м.н., професор, О. Й. Комариця, к.м.н., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

КОРОНАВІРУСНА ХВОРОБА 2019

3 Пацієнт із підозрою на COVID-19 лікується вдома: роль німесуліду
О.К. Дуда, д.м.н., професор, І.В. Манжелєєва, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
8-9 Інозин пранобекс істотно знижує летальність серед людей похилого віку з позитивним результатом ПЛР на вірус SARS-CoV-2
J. Beran, M. Spajdel, V. Katzerova та співавт., Чехія
15 Як правильно вести амбулаторних хворих на COVID‑19: міжнародний і вітчизняний досвід
завідувач кафедри терапії та сімейної медицини ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат медичних наук П.О. Колесник
16-17 Цинк і COVID‑19: що відомо на початок 2021 року?
18-19 Конгрес анестезіологів України 2020: фокус на COVID‑19

КАРДІОЛОГІЯ

5 Нове показання до призначення небівололу: лікування стабільної ішемічної хвороби серця
науковий керівник відділення симптоматичних гіпертензій ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор Ю.М. Сіренко
27 Консиліум фахівців із питання коморбідних станів: COVID-19 і серцево-судинна патологія
провідний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук Д.В. Рябенко; доктор медичних наук, професор О.А. Коваль (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»)

НЕВРОЛОГІЯ

52-53 Хронобіологічна стратегія фармакотерапії депресій: можливості та перспективи
С.Г. Бурчинський, к.м.н., ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ

АЛЕРГОЛОГІЯ

10-11 Ріалтріс – ​новий комбінований назальний спрей для лікування алергічного риніту
С.В. Зайков, д.м.н., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
25-26 Виклики сьогодення: COVID‑19 та імуноcкомпрометовані пацієнти
Е. Фернандес-Кальдас, А.І. Курченко, С.Д. Юр’єв, С.О. Зубченко, Є.М. Дитятковська, К.Ю. Гашинова, О.В. Шарікадзе

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

12-13 Новини оториноларингології: сучасні підходи до діагностики та лікування ЛОР-захворювань
С.Б. Безшапочний, І.В. Кошель, Д.В. Мальцев, В.І. Попович, В.В. Березнюк

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

14 Сучасні підходи до обрання антибіотиків при лікуванні негоспітальної пневмонії
завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор М.М. Островський

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

21-22 COVID-19 і психоемоційні розлади: роль нейротрансмітерів, можливості профілактики та лікування
О.Є. Коваленко, д.м.н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
37 Оцінка метеочутливості в практиці сімейного лікаря
41-42 Таблетка чи ін’єкція: що та коли краще?
М.М. Орос, д.м.н., Т.В. Кошмякова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

34-35 Верифікація звітів про смерть у дослідженні PLATO
V. Serebruany, J.-F. Tanguay, M. A. Benavides та ін.; Робоча група з верифікації результатів клінічних досліджень