Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 4 (497), 2021 р.

Скачати PDF

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

58-59 Неалкогольний стеатогепатит як фактор ризику розвитку та прогресування ішемічної хвороби серця
І.М. Скрипник, д.м.н., професор, Г.С. Маслова, к.м.н., О.В. Щербак, к.м.н., Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава
60-62 Психобіотики: роль у психічному здоров’ї, при нейродегенеративних і нейророзвиткових розладах
О. С. Няньковська, д.м.н., професор, С. Л. Няньковський, д.м.н., професор, М. С. Яцула, к.м.н., М. І. Городиловська, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
67 Пантопразол у щоденній клінічній практиці: ефективність, безпека, економічна доступність

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

3,16 Чи погіршує COVID-19 перебіг спадкового ангіоневротичного набряку?
17 Вплив пандемії COVID-19 на підходи до ведення пацієнтів зі спадковим ангіонабряком
доцент кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидата медичних наук Христини Олександрівни Ліщук-Якимович
18-19 Тактика ведення пацієнтів із гострими респіраторними захворюваннями: сучасні можливості
І.В. Гогунська, д.м.н., провідний науковий співробітник Центру алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломіченка», м. Київ; М.М. Кочуєва, д.м.н., професор, Харківська медична академія післядипломної освіти
21-22 Ренгалін – нові можливості ефективної терапії кашлю
М. М. Кочуєва, д.м.н., професор, І. І. Грек, Харківська медична академія післядипломної освіти
25 Погляд інфекціоніста й імунолога на гострі респіраторні вірусні інфекції: що змінилося останніми роками?
57 Мікробіом порожнини рота та його роль у підтриманні загального й стоматологічного здоров’я

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

23-24 Збережемо антибіотики для подальших поколінь
В. С. Андрух, лікар-педіатр, Міська дитяча лікарня, м. Долина, Івано-Франківська область

КОРОНАВІРУСНА ХВОРОБА 2019

29 Тактика лікарів первинної ланки при веденні пацієнтів із COVID‑19
експерт Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, президент Асоціації анестезіологів України, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук Сергій Олександрович Дубров
30 Втома й астенія після перенесеної COVID‑19: як проводити реабілітацію?
33 Довготривалі нейропсихіатричні наслідки COVID‑19: стан проблеми та реальні можливості допомоги
36 «Далекобійники»: пацієнти з постковідним синдромом у рутинній клінічній практиці
Л.Ф. Матюха, д.м.н., професор, завідувачка кафедри сімейної медицини й амбулаторно-поліклінічної допомоги Національного університету охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика, м. Київ
38-39 Роль препаратів вітаміну D у профілактиці та лікуванні COVID‑19
41 Сольові промивання носа: традиційна гігієна та несподівані ефекти при COVID-19
S. Huijghebaert і співавт.
42-44 COVID-19 і захворювання серцево-судинної системи: у фокусі – серцева недостатність
Ю.С. Рудик, д.м.н., С.М. Пивовар, к.м.н., ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
46-47 Антикоагуляція при COVID‑19: систематичний огляд, метааналіз і рекомендації експертів клініки Мейо
R. D. McBane, V. D. Torres Roldan, A. S. Niven, США
68 Коронавірусна хвороба та кардіометаболічний синдром

КАРДІОЛОГІЯ

5 Небіволол: додаткові докази вже відомих ефектів і нові цікаві властивості
12-14 Сучасні грані статинотерапії в практиці сімейного лікаря: запитання та відповіді
Г.І. Кочуєв, к.м.н., кафедра загальної практики – сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

6 Можливості застосування бета-глюканів в імунореабілітації пацієнтів із запальними захворюваннями верхніх дихальних шляхів
І. Я. Господарський, д.м.н., професор, Л.А. Грищук, д.м.н., професор, Х. О. Господарська, М. В. Бойчак, к.м.н., Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

54 Дисфункція щитоподібної залози й кардіоваскулярна патологія: проблема та шляхи розв’язання
О.П. Кіхтяк, д.м.н., професор, Х.А. Москва, к.м.н., кафедра ендокринології Львівського національного університету ім. Данила Галицького