Тематичний номер «Діабетологія, Тиреоїдологія, Метаболічні розлади» № 2 (46) травень 2019 р.

Скачати PDF

ДІАБЕТОЛОГІЯ

5 Результати порівняльного дослідження препаратів метформіну з різною швидкістю вивільнення
Це міжнародне рандомізоване подвійне сліпе пряме порівняльне дослідження метформіну пролонгованої та безпосередньоїг дії в дорослих пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, які раніше не отримували цукрознижувальну терапію
6 79-та наукова сесія Американської діабетичної асоціації: головні новини та події
7-11 червня в Сан-Франциско (США) відбулася чергова наукова сесія Американської діабетичної асоціації (American Diabetes Association – ADA). За традицією захід відвідали представники всіх континентів, майже 15 тис лікарів різних спеціальностей, науковців і журналістів зі 115 країн світу.
22-23 Ефективний контроль цукрового діабету за допомогою сучасних інсулінів на прикладі країн Європейського союзу
керівник відділення ендокринології в Університетському шпиталі (м. Каунас, Литва), автор понад 50 наукових публікацій, президент Діабетичної медичної асоціації Литви, член президії Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету Володимир Петренко
У квітні в Одесі відбулася конференція Української діабетологічної асоціації «Актуальні питання сучасної діабетології», присвячена актуальним проблемам лікування пацієнтів із цукровим діабетом. У заході взяли участь провідні вітчизняні спеціалісти, а також їх європейські колеги. Програмою заходу передбачалося не тільки ознайомлення з результатами нових клінічних досліджень, але й обговорення практичних аспектів лікування пацієнтів із ЦД. Було проведено майстер-класи та розглянуто європейський досвід ведення цієї групи хворих.
27 Завдяки реімбурсації інсулінів 200 тисяч пацієнтів з діабетом можуть краще контролювати хворобу
32-33 Роль α-ліпоєвої кислоти в оптимізації ведення пацієнтів із діабетичною нейропатією
­П. Кемплер, професор, Університет Земмельвейс, м. Будапешт, Угорщина
Відомо, що вагомими факторами ризику кардіоваскулярних захворювань у пацієнтів із цукровим діабетом є соматична та автономна дисфункції. Нейропатія виявилася найсильнішим незалежним ризиком підвищення смертності пацієнта. Для зниження ризику серцево-судинних ускладнень у паціентів із ЦД слід ретельно підходити до діагностики діабетичної нейропатії (ДН) та застосовувати для терапії ефективні препарати з достатньою доказовою базою та високим профілем безпеки. Стратегія лікування має бути максимально виваженою. Найбільш перспективним препаратом для патогенетичної терапії ДН є альфа-ліпоева (тіоктова) кислота, роль якої в оптимізації ведення пацієнтів із ЦД варто обговорити докладніше.
34-36 Реферативний огляд рекомендацій 2018 року з клінічної практики в Канаді для профілактики та лікування цукрового діабету

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

12-13 Диференціація базальних інсулінів: розуміння того, як вони працюють, пояснює, чому вони різні
Alice Y.Y. Cheng, Dhiren K. Patel, Timothy S. Reid, Kathleen Wyne
З часу впровадження перших препаратів інсуліну як життєво необхідних засобів для лікування хворих на цукровий діабет 1 типу в 1922 р. їх фармакологічні та фармакокінетичні властивості значно змінилися. Сьогодні поліпшені прандіальні та базальні аналоги інсуліну фактично імітують профілі секреції інсуліну підшлункової залози у фізіологічних умовах. Секреція інсуліну панкреатичними β-клітинами є динамічним процесом, що швидко реагує на мінливі потреби організму цілодобово. Крім підтримки відносно сталого базального рівня секреції інсуліну під час голодування, підшлункова залоза також має бути здатною забезпечувати сплески секреції для запобігання швидким постпрандіальним пікам рівня глюкози в крові. Щоб штучно імітувати цей складний механізм виробництва інсуліну і його секреції, потрібна наявність різних видів екзогенних інсулінів із додатковими профілями часу дії.
20-21 Проблемні питання діагностики та лікування ендокринних захворювань
О.Т. Олексик, О.В. Сафонова, М.Є. Гоцко, Р.Д. Макар, М. Рухала, М.­В. ­Перепелиця, Т.С. Вацеба
24-26 Виклики та реалії сучасної ендокринологічної служби: фундаментальна та прикладна наука в клінічній ендокринології
М.Д. Тронько, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, д.м.н., професор, директор ДУ «Iнститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
40-41 Ранні порушення вуглеводного обміну: сучасні можливості контролю
Поширеність цукрового діабету 2 типу і предіабету у світовій популяції неухильно зростає. Ефективні заходи первинної профілактики ЦД – найбільш раціональний шлях, який дає можливість збільшити тривалість життя пацієнтів і підвищити якість їхнього життя. Останніми роками в усьому світі вживаються заходи з визначення можливостей щодо запобігання розвитку і відстрочки клінічної маніфестації ЦД 2 типу. Немедикаментозні й медикаментозні методи, найефективнішими з яких є зниження маси тіла шляхом корекції харчування й розширення фізичної активності та прийом метформіну вже на ранніх стадіях порушень вуглеводного обміну, можуть значуще знизити ризик розвитку захворювання.

ТИРЕОЇДОЛОГІЯ

3 Діагностика та менеджмент центрального гіпотиреозу: рекомендації ЕТА‑2018
14-16 Міжнародна тиреоїдологічна конференція: наукові дані та клінічна практика
Наприкінці травня в Києві, за підтримки Представництва фармацевтичної компанії «Берлін Хемі/A. Менаріні ГмбХ» в Україні, відбулася міжнародна конференція, присвячена актуальним питанням сучасної тиреоїдології. Незважаючи на те що подібні заходи відбуваються щорічно, саме ця конференція стала важливою подією у світі ендокринології. Дуже високий рівень організації та участь провідних фахівців з України, Франції, Італії, Бельгії, Данії зумовили надзвичайну насиченість програми цього вузькоспеціалізованого заходу. Адже питання, які було висвітлено доповідачами, стосувалися нових можливостей менеджменту таких поширених і соціально значущих в Україні захворювань, як гіпотиреоз та рак щитоподібної залози.
18-19 Особливості фізичного розвитку в підлітків із дифузним нетоксичним зобом
С.І. Турчина, д. мед. н., завідувач відділення ендокринології ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків НАМН України», м. Харків
Одним із найбільш об’єктивних інтегральних показників загального здоров’я дитини є її фізичний і статевий розвиток. Серед численних факторів, що забезпечують зростання дитини на різних етапах онтогенезу, одну з провідних ролей відіграють тиреоїдні гормони. Найпоширенішою формою патології щитоподібної залози (ЩЗ) в дітей та підлітків є дифузний нетоксичний зоб (ДНЗ), частота якого залежить передусім від екологічної характеристики регіону. У регіонах із легким дефіцитом йоду частота зоба не відповідає ступеню дефіциту цього хімічного елементу. Це зумовлено мультифакторіальною природою ДНЗ, на формування якого впливають не тільки природні та антропогенні зобогени, але й несприятливі фактори довкілля та гормональна перебудова в період статевого дозрівання на тлі спадкової обтяженості щодо патології ЩЗ.

МЕТАБОЛІЧНІ РОЗЛАДИ

38-39 Європейський конгрес з ожиріння ECO‑2019
З 28 квітня по 1 травня в Ґлазґо (Велика Британія) проходив 26-й Європейський конгрес з ожиріння (European Congress on Obesity – ЕСО). Учасники заходу мали можливість ознайомитись із доповідями провідних фахівців із проблеми ожиріння та результатами останніх досліджень. Основні питання, які було висвітлено в ході конгресу: дитяче ожиріння; аспекти метаболічного контролю; нові лікарські препарати; домашня продовольча безпека; втручання в поведінку й звички людини; забруднювачі довкілля; епідеміологія способу життя; патерни харчової поведінки; зміна звичок; зниження ваги проти її підтримки

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПИТАННЯ

28-29 Диагностические биомаркеры для объективного измерения уровня боли
А.А Мельник, к.б.н., г. Киев
Согласно Международной ассоциации по изучению боли (IASP), боль – это неприятное чувство и эмоциональное переживание, связанное с явной или потенциальной угрозой повреждения тканей или описываемое в терминах такого повреждения. По статистике, более 70% всех существующих болезней сопровождаются болью той или иной степени интенсивности, которой подвержены 64% людей в мире.
30 Старіння і пов’язані з віком хвороби:  чи можна додати життя рокам?
Завдяки покращенню гігієни, прихильності до більш здорового способу життя, вдосконаленню медичної допомоги й зменшенню дитячої смертності очікувана тривалість життя сучасної людини є значно більшою, ніж у декількох минулих поколінь, і продовжує зростати
42-44 На повний голос про наболіле: «реформа» – куди вона тримає шлях?!
І. М. Трахтенберг, д.м.н., професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу токсикології ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ