Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 1 (51), лютий 2019 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

16-17 Нормальна мікрофлора кишечнику – запорука міцного здоров’я
Е. Харпер, О.Є. Абатуров, М.Л. Аряєв, О.Ю. Бєлоусова, С.Л. Няньковський, О.С. Няньковська
18-19 Обережно – ​глютен! Що необхідно знати про целіакію?
Віце-президент ВГО «Українська спілка целіакії», завідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, ­доктор медичних наук, професор О.Ю. Губська
26-27 Актуальні питання підтримки та збереження грудного вигодовування дітей в Україні
О.Г. Шадрін, д. мед. н., професор, керівник відділення проблем харчування та соматичних захворювань у дітей раннього віку, Т.Л. Марушко, к. мед. н., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ
35-38 Хронічний панкреатит при коморбідному перебігу з ішемічною хворобою серця: особливості фармакотерапії
Т.М. Христич, д. мед. н., професор, ВДНЗУ «Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича», Д.О. Гонцарюк, ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

3 Фармакотерапія хронічного панкреатиту з позицій сучасних клінічних рекомендацій
І.В. Маєв, Т.В. Бідеєва, Ю.О. Кучерявий, Д.М. Андреєв, А.О. Буєверов
6-7 Здорове харчування та дієтотерапія: медичний аспект
Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, завідувач кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Н.В. Харченко
8-10 Ефективність та безпека препарату адеметіоніну у корекції функції печінки у пацієнтів зі стеатогепатитом
Г.Д. Фадєєнко, І.М. Скрипник, Г.В. Осьодло, О.Є. Гріднєв, Я.В. Нікіфорова
23-24 Overlap-синдром у функціональній гастроентерології
О.І. Федів, д. мед. н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
25 Сучасний алгоритм ведення пацієнтів з Hp-асоційованим гастритом: на що слід звернути увагу
29 Клінічний випадок лікування рефлюкс-езофагіту при стравоході, вкритому циліндричним епітелієм, у хворого після субтотальної езофагектомії
В.С. Корпяк, лікар-ендоскопіст, завідувач відділення діагностичної та інтервенційної ендоскопії, Лікарня ізраїльської онкології Lisod, м. Київ
30-31 Пробіотики: ​сучасні досягнення та виклики
А.Е. Дорофєєв, С.М. Ткач, О.Ю. Бєлоусова, О.Г. Шадрін, Г. Хаузер, Р. Сатокарі, Х. Шаєвська
32-34 Спазмолітична терапія в корекції синдрому подразненого кишечнику
Л.В. Журавльова, д. мед. н., професор, Ю.О. Шеховцова, к. мед. н., кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології, Харківський національний медичний університет
39-41 Кишечный газ и вздутие живота
О.В. Швец, к. мед. н., Ассоциация диетологов Украины, г. Киев

ГЕПАТОЛОГІЯ

5 Вірусний гепатит В: експресія дефектних поверхневих антигенів і патогенез
12-14 Гепатоцелюлярне пошкодження: сучасне поняття, лабораторні маркери та їх клінічне значення
М.Б. Щербиніна, д. мед. н., професор, заслужений лікар України, В.М. Гладун, к. мед. н., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
21-22 Основные принципы гепатопротекторной терапии: уроки клинических исследований S-аденозил-L-метионина
И.А. Зайцев, д. мед. н., профессор кафедры терапии, инфекционных болезней и дерматовенерологии последипломного образования Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев