Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія, Інтенсивна терапія» № 1 (31), лютий 2018 р.

Скачати PDF

ХІРУРГІЯ

5 Епідеміологія та фактори ризику несприятливих наслідків у пацієнтів із післяопераційними ускладненими абдомінальними інфекціями, які отримували тайгециклін: результати когортного проспективного дослідження
G.Torres, M. Paredes, A. Hernаndez
6, 8 Особенности клинической, лабораторной и инструментальной диагностики гематом брыжейки у пациентов с закрытой травмой живота
В.В. Бойко, д. мед. н., профессор, А.С. Лавриненко, Харьковский национальный медицинский институт ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева НАМН Украины», г. Харьков
12-13 Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози другого типу за класифікацією D’Egidio-Schein
В.М. Копчак, д. мед. н., професор, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, м. Київ, І.А. Криворучко, д. мед. н., професор, С.М. Тесленко, д. мед. н., Н.М. Гончарова, професор, Харківський національний медичний університет
16 Актовегин в лечении осложненных форм хронической венозной недостаточности
И.Г. Учкин, д. мед. н., профессор, И.Т. Хаджишвили, А.А. Акулова
21-22 Доцільність застосування Декасану при санації черевної порожнини у хворих із розповсюдженим гнійним перитонітом
О.Ю. Іоффе, д. мед. н., професор, Т.В. Тарасюк, к. мед. н., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
23-25 Случай симультанного хирургического лечения фолликулярной карциномы щитовидной железы и ее метастазов в шейном отделе позвоночника
П.П. Зиныч, А.В. Омельчук, А.В. Печиборщ и др.
26-27 Геморой під час вагітності та у післяпологовому періоді: хірургічне або консервативне лікування
І.Г. Криворчук, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва; Ю.В. Давидова, А.Ю. Ліманська, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ
37 Роль коррекции нарушений микроциркуляции в терапии облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей
38-39 Перитонеальный лаваж и физиологический раствор: вместе или порознь?
40-42 Топічні кортикостероїди в проктологічній практиці
B. Havlickova, Третій медичний факультет, Карлів університет у Празі, Чехія
43 Случай необычного роста злокачественной опухоли левого предсердия
Р.М. Витовский, В.В. Исаенко, А.А. Пищурин та ін.

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

3 Клінічна ефективність і безпека кеторолаку в післяопераційному знеболенні
9 Мультимодальна аналгезія після мініінвазивного тотального ендопротезування колінного суглоба: досвід застосування парекоксибу
А.Tanavalee, S.Thiengwittayaporn
28, 30 Обзор зарубежных руководств по седации и обезболиванию у взрослых пациентов
О.А. Лоскутов, д. мед. н., профессор, Д.В. Шабанов, кафедра анестезиологии и интенсивной терапии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

31-35 Этиопатогенетические принципы восполнения кровопотери
Е. Н. Клигуненко, д. мед. н., профессор, заведующая кафедрой анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний факультета последипломного образования ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепро

ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ

18-19 Ефективність фондапаринуксу в профілактиці венозної тромбоемболії в пацієнтів ортопедо-травматологічного профілю
44-45 Применение радиочастотной нейроабляции при дегенеративном остеоартрозе тазобедренного и коленного суставов
Я.В. Фищенко, к. мед. н., ортопед-травматолог высшей категории, старший научный сотрудник ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев
46-49 Атипові форми хронічного гематогенного остеомієліту: абсцес Броді та склерозуючий остеомієліт Гарре
М.П. Грицай, д. мед. н., професор, В.В. Григоровський, д. мед. н., професор, О.Б. Лютко, к. мед. н., Н.О. Дехтяренко, к. мед. н., А.В. Григоровська, А.С. Гордій, ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ