Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 2 (75) 2021 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3 Ефективність антигіпертензивних препаратів як монотерапії або у складі комбінованого лікування: метааналіз клінічних досліджень
13 Функціональна діагностика серцево-судинних захворювань
17 Аналіз ефективності та безпеки оральних антикоагулянтів для тривалого лікування фібриляції передсердь у пацієнтів похилого віку
19 Діагностика та лікування фібриляції передсердь: огляд клінічного випадку
26 Висвітлення нових даних стосовно антиагрегантної терапії при ГКС: 1-й день, 1-й місяць, 1-й рік
33 Аналіз безпеки статинів: перспективні дані сучасних досліджень
34 Ведення пацієнтів із гострим коронарним синдромом
39 Сучасні можливості застосування валсартану в лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією
О.О. Ханюков, д. мед. н., професор, О.В. Смольянова, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
43 Передсердні та шлуночкові порушення серцевого ритму:  що варто знати сімейному лікарю?
45 Антиангінальна терапія стабільної ІХС: вибір лікаря-практика
А.Ф. Лисенко, к. мед. н., О.І. Моісеєнко, к. мед. н., ННЦ «Інститут кардіології імені академфка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
55 Оптимізація антигіпертензивної терапії: ефективно, тому що зручно
С.М. Коваль, д. мед. н., професор, ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
58 Органопротекція при лікуванні артеріальної гіпертензії у практиці сімейного лікаря
59 Зміни на електрокардіограмі при порушенні електролітного балансу внаслідок впливу фізичних факторів та препаратів: звертаємося до підручника