Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 2 (49) червень 2019 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

2-3 Біологічно активні поліпептиди для покращення пам’яті, концентрації та уваги
5 Поиск новых методов и препаратов для борьбы с мозговым инсультом и его осложнениями
В.Н. Мищенко, В.И. Дарий, И.В. Хубетова, Т.С. Мищенко
11 Преимущества терапии статинами у пациентов пожилого возраста: результаты нового метаанализа
12-13 Анализ эффективности применения механической тромбэктомии у пациентов с ишемическим инсультом
14-15 «Школа НЕПіКа»: неврологічні сесії
Завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, лікар-невролог, доктор медичних наук, професор М.М. Орос
19 Як «впізнати» хворобу Помпе серед інших нервово‑м’язових захворювань?
Про­­фесор Інституту міо­логії (Париж) А. Уртізбереа, лікар-педіатр Цент­­ру орфанних захворювань Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» (м. Київ) Н.В. Самоненко
23 Современные подходы в диагностике и лечении эпилепсий у детей
О. Дюлак, С. Гатауллина, В.И. Харитонов, М. Уканис
24-25, 27 Актуальные проблемы в условиях патоморфоза эпилепсии
Т.А. Литовченко, М. Биалер, А. Кованис, А.Е. Дубенко, И.А. Марценковский, Л.Б. Марьенко, С.Г. Носов, Л.Н. Танцура, В.И. Калашников, И.В. Македонская, С.М. Харчук, Л.Г. Кириллова
29 Хвороба Фабрі у лікарській практиці
Професор неврології Університету Ерлангена – Нюрнберга, Інституту неврології Університетського коледжу в Лондоні, Школи медицини Ікана при медичному центрі «Маунт-Сінай» у Нью-Йорку М.Д. Хільц (Max Josef Hilz).
32 «Чи будете ви пам’ятати своє ім’я у 90 років?», або проблеми когніції у старечому віці
Завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор, психіатр, психотерапевт і клінічний психолог О.С. Чабан
33 Ксеомін: ефективна допомога неврологічним пацієнтам є доступною вже сьогодні
Д.Калдер, Г.В. Зайченко, Ю.В. Фломін, Л.В. Федоришин, Д.В. Артєм’єв, Я.Є. Саноцький, М.Я. Романишин, Т.М. Слободін, І.Б. Третяк,
35 Клинические особенности симптомов эпилепсии у пожилых пациентов
Ю.А. Бабкина, Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины, г. Харьков
37-39 Ведення пацієнтів із хворобою Гантінгтона
44 Обновленное руководство по терапии мигрени
45 Орофациальная боль: определение и начальная терапия

ПСИХІАТРІЯ

20-22 Розпізнання й лікування деструктивної та самоушкоджувальної поведінки у дітей і підлітків
Б.Л. Левенталь, Б. Лорберг, І.А. Марценковський
28 Ефективність антидепресивної терапії: проблеми та шляхи розв’язання
Заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу пограничної психіатрії Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України (м. Харків), доктор медичних наук, професор Н.О. Марута
34 Стресс: всемирная эпидемия
36 Тривога та депресія: диференційний підхід
Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, лікар-невролог М.М. Орос
40-43 Психозы: лечение и ведение пациентов

ПСИХОТЕРАПІЯ

30-31 Психоэнергетические практики: феномен ортостатического коллапса
Д.В. Русланов, к. мед. н., доцент кафедры физического воспитания, Харьковская государственная академия дизайна и искусств